Oslo Unge Høyres vedtatte politikk

 

 

Skole og oppvekst

2022

Flere elever velger yrkesfag – alle burde få gode praksisplasser

Vi trenger en håndtering for seksuell trakassering i Osloskolen!

2021:

Vi må få bedre kjennskap til valgmulighetene våre

Den norske skolen må bli bedre!

Styrke spesialundervisningen!

Fornyelse av karakter- og eksamensordningen

La elever ta lappen!

2020:

Resolusjon: La elever ta eksamen!

Plan for håndtering av lærevansker

2019:

Kompetanse i barnevernet

Mer myndighet til skolehelsesøstre-brødre

Utnytt hele skoleåret

Flere valgmuligheter i den videregående Osloskolen

En fremtidsrettet utdanningsinstitusjon

Vi trenger mer psykisk helse i skolen

Nasjonal oppsamlingsdag for eksamen

2018:

Det handler om økonomien

På tide å lære om personlig økonomi!

Ja til en mobilfri skole

En mer fremtidsrettet ungdomsskole

Nei, til barneekteskap

Valgfritt 2.fremmedspråk i videregående skole

 

Klima, miljø, samferdsel & bærekraft

2022:

Båtførerprøven

Byen får ikke puste!

Bedre kollektivtilbud i Oslo-vest!

Transportprisene er for høye!

2020:

Fusjon – slutten på klimakrisen!

Oslo Unge Høyres miljø- og klimaprogram

2019:

La oss blåse den grønne omstillingen i gang-Sats på havvind nå!

Kutt i landbruket for jordens beste

Norge- Landet av Thors kraft

2018:

Kjernekraft som en del av løsningen for grønn energiproduksjon

Norsk satsing på solcellevei

Skandinavisk pantesamarbeid

Hvordan avskaffe sult i vår levetid

Høyhastighets-kollektivtilbud mellom Oslo, København & Stokcholm

 

Finans og næringspolitikk

2020:

Oslo Unge Høyres program for arbeid, inkludering og verdiskapning

Turisme, Norges nye olje

2019:

Skrot kontantstøtten!

Fjern tilskuddet til kunst i det offentlige rom

2017:

Få kontroll over bitcoins i Norge

Vi tror fortsatt på Norge-Skatteregler for opsjoner

Støtte arbeidet for en internasjonalt anerkjent forskningsavdeling i SSB

 

Utenriks og forsvar

2019:

La Forsvaret prioritere Forsvar

Norge har et ansvar for norske barn

Transparent valg til FNs sikkerhetsråd

Sektorinndeling av nordpolen

Nordisk samarbeid

2018:

Bistandens løsninger på morgendagens problemer

 

Justis og beredskap

2021:

Integrere hele Norge!

Et alternativt regjeringskvartal

Ikke la videospillindustrien tjene penger på naive barn!

2020:

Vi må stå opp for voldtektsofrene

2019:

Huawei bør ikke få bygge ut det norske 5G nettet!

2018:

Ja til legalisering av cannabis

En mer human ruspolitikk

Sprøyterom

 

 

Kultur, religion og livssyn

2021:

Skjerpe kravene til trossamfunn

 

 

Helse

2022:

Nullvisjon om selvmord

2021:

Billigere å velge sunt

Døren er åpen, men ikke alle tør å gå inn!

En god kapasitet på Oslos sykehjem

Tilgang på gratis angrepille hos helsesykepleier

2019:

Demokrati i Helsevesenet

Nei til aktiv dødshjelp

 

Frihet

2019:

Tillat MMA!

 

Oslopolitikk

2022

Program – En trygg by å vokse opp i

Prioriteringer for unge i kommunene

2019:

Byutviklingsprogram for Oslo

Idrettshaller

2018:

Bydelssammenslåing er løsningen på et mer effektivt Oslo!

Raske og (relativt) billige løsninger på problemer i kollektivtrafikken

Sentrum & biler

2017:

Fritidsklubb i Vestre Aker