Oslo Unge Høyres vedtatte politikk

 

 

2024

En bærekraftig innvandrings- og integreringspolitikk

2023

Bedre bruk av sykkelfelt om vinteren!

En by med muligheter for alle

Et barnevern for morgendagens utfordringer

Fortsett å selge Freia-produkter i Norge!

Ja til bistand, nei til prosentmål!

Klimapolitikken i Oslo kan bedre!

Kollektivt trengs også på natten!

Kortreist mat bør være det åpenbare valget!

Lokale ressurser for bedre mental helse!

Mer treffsikre ordninger for familier som trenger det!

Oslo kommunes budsjetter må slankes

Oslos kollektivnettverk i 2050

Tid for en bedre panteordning!

Ukraina trenger jagerfly nå!

Vi bør ha droneshow på nyttårsaften!

Eldre:

Skole og oppvekst

2022

Flere elever velger yrkesfag – alle burde få gode praksisplasser

Vi trenger en håndtering for seksuell trakassering i Osloskolen!

2021:

Vi må få bedre kjennskap til valgmulighetene våre

Den norske skolen må bli bedre!

Styrke spesialundervisningen!

Fornyelse av karakter- og eksamensordningen

La elever ta lappen!

2020:

Resolusjon: La elever ta eksamen!

Plan for håndtering av lærevansker

2019:

Kompetanse i barnevernet

Mer myndighet til skolehelsesøstre-brødre

Utnytt hele skoleåret

Flere valgmuligheter i den videregående Osloskolen

En fremtidsrettet utdanningsinstitusjon

Vi trenger mer psykisk helse i skolen

Nasjonal oppsamlingsdag for eksamen

2018:

Det handler om økonomien

På tide å lære om personlig økonomi!

Ja til en mobilfri skole

En mer fremtidsrettet ungdomsskole

Nei, til barneekteskap

Valgfritt 2.fremmedspråk i videregående skole

Klima, miljø, samferdsel & bærekraft

2022:

Båtførerprøven

Byen får ikke puste!

Bedre kollektivtilbud i Oslo-vest!

Transportprisene er for høye!

2020:

Fusjon – slutten på klimakrisen!

Oslo Unge Høyres miljø- og klimaprogram

2019:

La oss blåse den grønne omstillingen i gang-Sats på havvind nå!

Kutt i landbruket for jordens beste

Norge- Landet av Thors kraft

2018:

Kjernekraft som en del av løsningen for grønn energiproduksjon

Norsk satsing på solcellevei

Skandinavisk pantesamarbeid

Hvordan avskaffe sult i vår levetid

Høyhastighets-kollektivtilbud mellom Oslo, København & Stokcholm

Finans og næringspolitikk

2020:

Oslo Unge Høyres program for arbeid, inkludering og verdiskapning

Turisme, Norges nye olje

2019:

Skrot kontantstøtten!

Fjern tilskuddet til kunst i det offentlige rom

2017:

Få kontroll over bitcoins i Norge

Vi tror fortsatt på Norge-Skatteregler for opsjoner

Støtte arbeidet for en internasjonalt anerkjent forskningsavdeling i SSB

Utenriks og forsvar

2019:

La Forsvaret prioritere Forsvar

Norge har et ansvar for norske barn

Transparent valg til FNs sikkerhetsråd

Sektorinndeling av nordpolen

Nordisk samarbeid

2018:

Bistandens løsninger på morgendagens problemer

Justis og beredskap

2021:

Integrere hele Norge!

Et alternativt regjeringskvartal

Ikke la videospillindustrien tjene penger på naive barn!

2020:

Vi må stå opp for voldtektsofrene

2019:

Huawei bør ikke få bygge ut det norske 5G nettet!

2018:

Ja til legalisering av cannabis

En mer human ruspolitikk

Sprøyterom

 

Kultur, religion og livssyn

2021:

Skjerpe kravene til trossamfunn

Helse

2022:

Nullvisjon om selvmord

2021:

Billigere å velge sunt

Døren er åpen, men ikke alle tør å gå inn!

En god kapasitet på Oslos sykehjem

Tilgang på gratis angrepille hos helsesykepleier

2019:

Demokrati i Helsevesenet

Nei til aktiv dødshjelp

Frihet

2019:

Tillat MMA!

Oslopolitikk

2022

Program – En trygg by å vokse opp i

Prioriteringer for unge i kommunene

2019:

Byutviklingsprogram for Oslo

Idrettshaller

2018:

Bydelssammenslåing er løsningen på et mer effektivt Oslo!

Raske og (relativt) billige løsninger på problemer i kollektivtrafikken

Sentrum & biler

2017:

Fritidsklubb i Vestre Aker