Etiske retningslinjer

Unge Høyres skal være et trygt og godt sted for alle. Dersom du har opplevd noe ubehagelig vil vi veldig gjerne høre fra deg, uavhengig av størrelse på saken.

Etiske retningslinjer

Unge Høyre er en stor organisasjon og er ungdomsorganisasjonen til et av de største partiene i Norge. Det forplikter oss om organisasjon og enkeltmennesker. 

Partikultur er gjennomgående noe uskrevet – det normerer hvordan vi skal oppføre oss i partiet. Kompetansen – de innlærte holdningene – vil instinktivt forme handlingsmønstre i partiarbeidet. Dette krever at temaet tas opp og diskuteres jevnlig, vedlikeholdes og videreutvikles.

Retningslinjene gjelder personlig adferd generelt og spesielt ved representasjon for partiet på reiser, kurs og andre arrangementer. Retningslinjene er ikke uttømmende. 

Unge Høyres etiske retningslinjer finner du her:

Hvordan varsler jeg i Unge Høyre?

Unge Høyre skal være et trygt og godt sted for alle. Dersom du har opplevd noe ubehagelig vil vi veldig gjerne høre fra deg.

Diskriminering og trakassering
Unge Høyre aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig adferd overfor personer du forholder deg til. Unge Høyre legger til grunn at uønsket seksuell oppmerksomhet er seksuell trakassering.

Det er generalsekretæren i Unge Høyre som har hovedansvaret for å håndtere varslingssaker.

Mille Johanne Christensen