Nordland

Alle elever skal få velge selv hvor de vil gå på skole, at infrastrukturen er god nok til å dekke hele fylket, og at muligheten til å velge selv ikke bare gjelder videregående skole men også hvor du vil ha behandling innen helse.

Nordland Unge Høyre er fylkeslaget til Nordland. Hos oss er det viktig at alle blir møtt med gjensidig respekt og får utfordret seg på ulike arenaer. Vi fokuserer på talentutvikling, og at politikken vår ikke bare blir på papiret men også en virkelighet. 

Linnea Athena Jansen Olsen

Fylkesleder i Nordland

Telefon
(+47) 94 84 21 11