Oslo

Vi jobber for at alle elever skal møte en skole tilpasset sitt nivå, at hvert enkelt menneske skal få mer frihet over sitt eget liv, og at det finnes grenser for politikk.

Oslo Unge Høyre er Unge Høyres største fylkesforening. 

Vi ønsker oss et samfunn bygget nedenfra og opp, som er basert på tillit til enkeltmennesket, og hvor alle gis størst mulig frihet til å forme egne liv. Det skal ikke spille noen rolle hvor man kommer fra, hva man heter eller hva man tror på, alle skal ha de samme mulighetene. Staten skal sikre maktspredning, sette tydelige grenser for hva som skal være politikk, og være der for dem som trenger den aller mest. 

Vi ønsker å etterlate oss jordkloden i bedre stand til fremtidige generasjoner. Derfor må vi gjennom satsing på ny, miljøvennlig, teknologi og internasjonalt samarbeid kutte i klimagassutslippene.  

Nikolai Dyvik

Fylkesleder i Oslo

Telefon
(+47) 90 24 74 96

Anders Svensbraaten

Organisasjonssekretær for Oslo Unge Høyre

Telefon
(+47) 94 48 20 22

Tias Ødegård-Olsen

1. nestleder

Maria Strand Munkhaug

Sentralstyremedlem

Elisabeth Hekneby

Arbeidsutvalgsmedlem

Oda Oline Omdal

Arbeidsutvalgsmedlem

Johanna Høiseth Ulvebne

Arbeidsutvalgsmedlem

Karoline Børs Lind

Arbeidsutvalgsmedlem