Representantskap 25. april 2024

Representantskap er et møte der vi diskuterer og vedtar ny politikk. Alle medlemmer av Oslo Unge Høyre kan sende inn politiske forslag (som vi kaller resolusjoner), og være med på å både diskutere og stemmer over dem på selve møtet.
Husk at man må være betalende medlem for å ha stemmerett på Representantskapet!

På dette Representantskapet skal vi behandle programforslaget fra Unge Høyre som skal vedtas på Unge Høyres Landsmøte i juni.

Endringsforslagene som skal behandles finner du her! (OBS! liten skrift. Zoom inn)
Programforslaget finner du her!
Endringsforslag kan du sende inn her!