Hvem skal sitte i Sentralstyret?

Unge Høyres landsstyre vedtok 27.januar, å innkalle til landsmøte i Unge Høyre 21.-23. juni 2024. Valgkomiteen går derfor i gang med å finne kandidater til Unge Høyres nye ledelse.

Ingrid Storebø er leder i valgkomiteen Foto: Unge Høyres Landsforbund

Valgkomiteen til Unge Høyre ble valgt av landsstyret på møtet i januar 2024. Valgkomiteen skal innstille på hvem som bør velges på Unge Høyres Landsmøte.

– Komiteen går snart i gang med arbeidet om å finne de kandidatene som er best egnet til å ta Unge Høyre videre. Det er mange dyktige kandidater i organisasjonen, så det blir både spennende og utfordrende, sier komiteens leder Ingrid Storebø.

Valgkomiteen består av:

Ingrid Storebø, leder

Håvard Clementz

Andreas Oftedal

Gitte Øgård

Emil Røgeberg

Valgkomiteens sekretær er generalsekretær Mille Johanne Christensen.

Ber om innspill:

Valgkomiteen ønsker innspill fra alt som rører seg i organisasjonen. De skal innstille på sentralstyre, to direktevalgte landsstyrerepresentanter, lovkomité, desisjonskomité og revisor for perioden 2024-2026.

Komiteen gjør oppmerksom på at søknad om verv eller innspill til aktuelle kandidater kun omdeles valgkomiteen, og ingen andre.

Dersom du har innspill til valgkomiteen sender du det inn til valg@ungehoyre.no. Fristen for innsendelse er 1.april 2024 klokken 23.59.

Frister:

  • Fristen for å sende innspill til valgkomiteen er 1.april 2024 klokken 23:59. Innspill sendes til valg@ungehoyre.no. Innspillet er ikke registrert før du får bekreftelse på e-post.
  • Alle kandidater som søker seg til sentralstyret eller som direktevalgt medlem til landsstyret må sende inn søknad/motivasjonsbrev og CV. Fristen for dette er innen 5.april 2024 klokken 23:59 til valg@ungehoyre.no. Merk e-posten og dokumentene tydelig med navn og hvilke verv man stiller til valg for. Dokumentene er ikke registrert før du får bekreftelse på e-post.
  • Periode for gjennomføring av intervjuer med kandidatene er 10.-12. mai 2024.

Om vervene:

Sentralstyret er Unge Høyres nasjonale «arbeidsutvalg» som leder Unge Høyre. Det er omtrent ett møte i måneden, i tillegg til mye prosjektarbeid sammen med sekretariatet. Sentralstyremedlemmene har også hektisk reisevirksomhet i Unge Høyre og en rekke opplæringsoppdrag i organisasjonen. De som blir valgt får en unik mulighet til å se hele Norge, møte medlemmer over hele landet og påvirke den nasjonale politikken. Sentralstyret består av leder, to nestledere og fire sentralstyremedlemmer. I tillegg sitter lederen i Høyres Studenter i sentralstyret.

Direktevalgte landsstyrerepresentanter er uavhengige representanter i Unge Høyres landsstyre. Det er cirka fire møter i året. De bidrar på lik linje med andre medlemmer av landsstyret i diskusjonene og utformingen av Unge Høyre både politisk og organisatorisk.

Lovkomiteen kan foreslå lovendringer, og har som oppgave å gjennomgå alle fylkesforeningenes lover. Komiteen sørger for at alle medlemmer har de samme demokratiske rettighetene på alle nivåer i organisasjonen.

Desisjonskomiteen består som regel av tidligere ledere og forrige generalsekretær. Rollen til komiteen er å gjennomgå alt Unge Høyre gjør, og fungerer som Unge Høyres kontrollorgan.

Unge Høyres revisor har de senere årene vært Deloitte.