Rogaland

Alle elever skal møte en skole tilpasset sitt nivå, hvert
enkelt menneske skal få mer frihet over sitt eget liv, og
det finnes grenser for politikk.

Vi bygger vår politikk på en grunnleggende tro på enkeltmennesket og at samfunnet er bygget opp nedenfra. Det betyr at vi ønsker et samfunn som gir muligheter til alle, men samtidig der man kan ta sine egne frie valg – under eget ansvar.

Rogaland Unge Høyre er en fylkesforening i Unge Høyre med flere lokallag:

  • Stavanger UH
  • Sandnes UH
  • Jæren UH
  • Sola UH
  • Haugesund-regionen UH
  • Høyres Studenter Stavanger
  • Dalane UH
  • Strand UH

Isabella Jansen Fiskå

Fylkesleder i Rogaland

Telefon
(+47) 951 56 199

Mohammed Mousa

Fylkessekretær i Rogaland

Telefon
(+47) 41 30 60 04