Hordaland

Vi kjemper for individets frihet, og retten til å lykkes. Vi vil redusere statens rolle i samfunnet, og gi enkeltmennesket mer frihet og ansvar.

Hordaland Unge Høyre er et av Unge Høyres største og mest liberale fylkeslag. Vi tror på tradisjon for frihet, og politikken vår bunner i tradisjonelle vestlandsverdier.

Sondre Hillestad

Fylkesleder i Hordaland

Telefon
(+47) 97 07 44 21

Ragnhild Gaupholm

Organisasjonssekretær for Hordaland Unge Høyre

Telefon
(+47) 906 19 830