Vestland

Vi kjemper for individets frihet, og retten til å lykkes. Vi vil redusere statens rolle i samfunnet, og gi enkeltmennesket mer frihet og ansvar.

Vestland Unge Høyre er et av Unge Høyres største og mest liberale fylkeslag. Vi tror på tradisjon for frihet, og politikken vår bunner i tradisjonelle vestlandsverdier.

Sondre Hillestad

Sentralstyremedlem

Telefon
(+47) 97 07 44 21

Marie Espedal

Fylkessekretær i Vestland

Telefon
(+47) 466 12 308