Hvordan varsler jeg i Unge Høyre?

Unge Høyres skal være et trygt og godt sted for alle. Dersom du har opplevd noe ubehagelig vil vi veldig gjerne høre fra deg, uavhengig av størrelse på saken.

Diskriminering og trakassering
Unge Høyre aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig adferd overfor personer du forholder deg til. Unge Høyre legger til grunn at uønsket seksuell oppmerksomhet er seksuell trakassering.

Det er generalsekretæren i Unge Høyre som har hovedansvaret for å håndtere varslingssaker.
Mille Johanne Christensen: mille@ungehoyre.no eller 98 63 17 36.

Dersom du ikke er komfortabel med å varsle til generalsekretæren eller ønsker å varsle til andre kan du kontakte:

HR-sjef i Høyre: Berit Tenden: Berit.Tenden@hoyre.no
Generalsekretær i Høyre: Tom Erlend Skaug: tom.erlend.skaug@hoyre.no

 

Informasjon du gir skal håndteres i fortrolighet.

 

Lurer du på hva som står i Unge Høyres etiske retningslinjer kan du lese om det her:

Etiske retningslinjer