Troms og Finnmark

Vi i Unge Høyres nordligste fylkesforening kjemper for en bedre skole, flere jobber og et mer miljøvennlig samfunn.

Troms og Finnmark er mulighetenes fylke for unge. I en landsdel rik på ressurser, er det viktig å skape attraktive arbeidsplasser for unge. Det må gjøres med å satse på skole, skape flere jobber og danne et mer miljøvennlig samfunn.

Petter Hov Jacobsen

Fylkesleder i Troms og Finnmark

Telefon
(+47) 95 42 77 03