Østfold


Vi ønsker et samfunn hvor alle skal få muligheten til å lykkes, og hvor det ikke har noe å si hvem man er eller hvor man kommer fra. Vi er alle forskjellig og derfor må vi sette enkeltmennesket i sentrum, enten det er i skolen, i arbeidslivet eller i helsetjenesten.

Emil Røgeberg

Fylkesleder i Østfold

Telefon
(+47) 91 68 63 66