Møre og Romsdal

Vi kjemper for at alle elever skal få bestemme mer over egen skolehverdag, at alle skal få beholde mer av sine egne penger, og at det finnes grenser for hva politikere skal bestemme.

Vi bygger vår politikk på en grunnleggende tro på enkeltmennesket og at samfunnet er bygget opp nedenfra. Det betyr at vi ønsker et samfunn som gir muligheter til alle, men samtidig der man kan ta sine egne frie valg – under eget ansvar.

Våre lokalforeninger

Vi har tre lokallag rundt om i Møre og Romsdal. Om du ønsker å bli aktiv, kan du komme i kontakt med Unge Høyre der du bor her:

Maritha Løken

Fylkesleder i Møre og Romsdal

Telefon
(+47) 986 88 895