Møre og Romsdal

Er du opptatt av hvordan vi innretter verdens beste
skole for fremtiden, klimautfordringene eller
samferdsel?

Vi bygger vår politikk på en grunnleggende tro på enkeltmennesket og at samfunnet er bygget opp nedenfra. Det betyr at vi ønsker et samfunn som gir muligheter til alle, men samtidig der man kan ta sine egne frie valg – under eget ansvar.

Leon Mossing Knudsen

Kontaktperson for Møre og Romsdal

Telefon
(+47) 406 04 251