Politiske programmer

Oversikt over vedtatte politiske programmer i Unge Høyre siden 2002 frem til i dag.

Unge Høyre setter ned politiske programkomiteer som jobber frem politiske program til Unge Høyres landsmøte som arrangeres annethvert år. De politiske programkomiteene tar for seg et politisk tema eller område.

Uttalelser eller resolusjoner finner du under resolusjoner og uttalelser.

2022:

2020:

2018:

2016:

2014:

2012:

2011:

2010:

2008:

2007:

2006:

2004:

2002: