For skoleelever

Velkommen skoleelever!

Skriver du en skoleoppgave om Unge Høyre, og lurer på hva vi jobber med og står for? Da har du kommet til riktig side.

Våre viktigste saker er

 • Å skape verdens beste skole
 • En grønnere fremtid
 • Få flere i jobb
 • Raskere hjelp når du blir syk
 • Et mer likestilt samfunn

Les videre for å lære mer om våre toppsaker!

Hva er Unge Høyre?

Unge Høyre er regjeringens største ungdomsparti. Vi er ungdomspartiet til Høyre. Lederen i Unge Høyre er Ola Svenneby.

Unge Høyre er et landsdekkende ungdomsparti med fylkes- og lokalforeninger i hele landet!

Vi er et liberal-konservativt ungdomsparti. Det betyr at Unge Høyre vil at du skal være sjefen i ditt eget liv, slik at du kan bestemme hva som er best for deg og familien din. Vi vil at landet vårt skal bli bedre å bo i, uten at det skjer store og voldsomme forandringer. Og så må politikerne huske på at alle mennesker er forskjellige.

Unge Høyre er bygget nedenfra og opp. Det betyr at medlemmene er det aller viktigste for oss. Unge Høyre skal påvirke politikken, og det er medlemmenes politikk som er viktig for Unge Høyre. Vi jobber hele tiden med å gi medlemmene våre muligheter. Det betyr at du skal kunne delta på skoleringer, diskutere politikk og utvikle deg slik at du kan være med å forme samfunnet. Som aktivt medlem i Unge Høyre får du muligheter og erfaringer du ikke får på skolen. Tid investert i Unge Høyre er derfor gull verdt senere i livet. Prisen du må betale er engasjement og innsats.

Alle møter i Unge Høyre inneholder skolering og politisk debatt, uansett om det er i lokallag, fylkeslag eller sentralstyret. Dette fordi alle som er medlem er det fordi vi har et ønske om å forbedre samfunnet. Ved å invitere spennende interne og eksterne innledere får du en rekke muligheter til å delta i lærerike og nytenkende debatter. Sammen utformer vi framtidens Norge.

Unge Høyre jobber etter fire kjernekompetanser:

 1. Utvikling av politikk
  Det handler om kjennskap til politiske saker og ideologi, kreative og analytiske evner, kritisk sans og et ønske om å påvirke.
 2. Kommunikasjon av politikk
  Det gjelder i media, i debatter og ute blant venner. Det dreier seg om tale- og debattferdigheter, formuleringer og sakkunnskap.
 3. Ledelse- og talentutvikling
  Det handler om kommunikasjon, driv og gjennomføringsevne. Man må få muligheter til å skolere og lede selv.
 4. Organisasjon
  Det handler om å få forståelse for hvordan man skaper engasjement og bygger Unge Høyre større. Man må ha god forståelse for hvordan Unge Høyre fungerer og om hvordan både organisasjonen og samfunnet fungerer.

Lurer du på noe mer om Unge Høyre? Send en e-post til info@ungehoyre.no eller bli medlem i Unge Høyre her!

Våre fem hovedssaker

Alle barn er forskjellige. Både de som lærer sakte og de som lærer fort skal få hjelp til å bli bedre.

En god barndom varer hele livet. Unge Høyre vil ha en skole som er tilpasset hver enkelt elev.

Vi mener det er viktig at alle elever skal få undervisning tilpasset deres nivå. Derfor ønsker vi å innføre nivåvalg i flere fag, videreutdanne enda flere lærere og innføre flere timer i basisfagene.

Det er mange elever som ikke kan lese, skrive og regne ordentlig når de er ferdige på skolen. Derfor er det viktig at vi har gode lærere som gjør skolen morsom, lærerik og forståelig.

Det er på tide med politikere som har like høye mål for elevene som elevene har for seg selv.

Dette vil Unge Høyre:

 • Alle skal ha flinke, motiverte og utdannede lærere.
 • Tilpasset undervisning gjennom nivåvalg og flere basistimer.
 • Ingen skal bli mobbet

Mange vil si at klima- og miljøproblemene er vår tids aller største utfordring. Det er riktig. Samtidig er klima- og miljøproblemene også blant vår tids aller største muligheter.

Uavhengig av om man tror på menneskeskapte klimaendringer, klimaendringer som ikke er menneskeskapte, eller klimaendringer i det hele tatt, er det grønne skiftet i verdensøkonomien et stort potensial som Norge må utnytte.

Endringene er allerede i gang. Med på kjøpet får vi også en rekke positive effekter for økonomien, helsen og levestandarden vår. Unge Høyre tror ikke på en motsetning mellom å øke levestandarden til folk og redde klimaet. Unge Høyre skal alltid være teknologioptimister, og vi har troen på at politikere kan legge til rette for økt teknologiutvikling.

Skal vi bekjempe klimakrisen er vi nødt til å gå fra fossil til fornybar energi. Derfor er norsk gass viktig for å bekjempe europeisk kull. Norge må bli et fornybarsamfunn. Vi har gode forutsetninger for å lede an i fornybarrevolusjonen internasjonalt, men da må vi satse massivt på grønn teknologi og grønne bedrifter. Den norske el-bilpolitikken har vist oss at politikk fungerer. Gjennom økonomiske insentiver har vi sett en drastisk reduksjon i utslippene til veitrafikk.

Dette vil Unge Høyre:

 • Gjøre det enklere og billigere å velge miljøvennlig
 • Insentiver som kan legge til rette for nye fornybarnæringer.
 • At mindre plast havner i havet og rydde opp mer av plasten som allerede er i havet

Har man en jobb kan man bestemme mer over hverdagen sin. Man får en inntekt, man får muligheter til å utvikle seg og man får mer selvstendighet.

Det er også bra for Norge når mange er i jobb, Det betyr at man får mer penger til å bygge skoler, sykehus og barnehager. Derfor er det veldig viktig for Unge Høyre at flere kommer i arbeid og at det lønner seg å jobbe.

Det kan være vanskelig for unge å få seg jobb etter at de er ferdige med skolen. Noen får ikke lærlingplass etter at de er ferdige på yrkesfag. Andre sliter med å få seg jobb fordi de ikke har fullført skolen, fordi de har lite arbeidserfaring eller av andre grunner. Vi vil at alle skal få muligheten til å få en jobb å gå til.

Dette vil Unge Høyre:

 • At det alltid skal lønne seg å jobbe
 • Ha flere lærlingplasser
 • Ha et inkluderende arbeidsliv

Det viktigste for Unge Høyre er at en som er syk fortest mulig kan bli frisk igjen. For oss er det ikke viktig om en pasient får behandling i et offentlig sykehus eller i et privat sykehus, det viktigste er at man får behandlingen så fort man kan.

Fysisk og psykisk helse er like viktig. Derfor vil vi at hver kommune skal ha en psykolog. Det vil gjøre at flere kan få hjelp raskere. Vi vil også at det skal bli flere helsesøstre og skolepsykologer på skolene. Mange unge sliter med sin psykiske helse, de må vi hjelpe.

Dette vil Unge Høyre:

 • Gi pasienter god behandling så fort som mulig
 • Bruke både private, offentlige og ideelle institusjoner, så alle skal få hjelpen de trenger
 • Ha flere helsesøstre og psykologer

For at Norge skal være et godt samfunn å leve i er det viktig at alle har de samme mulighetene til å lykkes.

Unge Høyre mener at alle mennesker er like mye verdt, og at alle mennesker fortjener å bli vurdert ut ifra hvem man er, ikke hva man er.

Likestilling skapes både i det offentlige, på arbeidsplassen, på skolen, der folk bor og i det frivillige. Det er viktig at alle jobber sammen for å forbedre likestillingen, for bare slik kan vi få et bedre samfunn å leve i.

Norge har kommet langt på likestillingsfronten, og vi kommer høyt opp når man skal rangere verdens mest likestilte land. Det betyr ikke at vi er ferdige med arbeidet. Likestilling er ikke noe som kommer av seg selv. Man må hele tiden jobbe for det.

Det er også viktig at Norge jobber internasjonalt for å bedre likestillingen i verden.

Dette vil Unge Høyre:

 • Jobbe for at både gutter og jenter skal ha like muligheter og like rettigheter
 • Ingen skal bli diskriminert
 • Jobbe målrettet for å bedre likestillingen både i Norge og i resten av verden