Skatt


Skatt er et av statens fremste virkemidler for å finansiere velferdstjenester og drive sosial utjevning. Likevel er skatt også et av de mest inngripende virkemidlene staten kan bruke, og man skal bruke det med stor varsomhet. For Unge Høyre er det et selvstendig mål å redusere det samlede skatte- og avgiftstrykket for å gi mer makt til enkeltmennesker.

Vi vil ha et skattesystem som gjør at det alltid skal lønne seg å jobbe. Vi ønsker også å ha et skattesystem som gjør det billigere å være miljøvennlig og dyrere å forurense. Vi vil fjerne eiendomsskatten, vi vil ikke ha arveavgift og vi vil ha et mer rettferdig skattesystem som gjør at bedrifter som har inntekter i Norge også skatter til Norge.

Unge Høyre vil:

  • Redusere det samlede skatte- og avgiftsnivået
  • Øke minstefradraget for inntektsskatt
  • Redusere inntekts- og selskapsskatten til 20 prosent
  • Redusere utbytteskatten
  • Innføre jobbskattefradrag for de under 35 år