Integrering

Unge Høyre vil styrke integreringen av mennesker som får innvilget opphold i Norge

Dette er problemet

En god integrering er helt avgjørende for at de som har fått innvilget opphold i Norge blir en del av samfunnet, og kan bidra på lik linje med andre. Å lære seg språket er det viktigste for å kunne fungere i samfunnet og i arbeidslivet. Derfor mener vi i Unge Høyre at det er viktig med en godt tilpasset introduksjonsordning hvor utdanning og arbeid står i sentrum. Introduksjonsprogrammet har til nå ikke vært godt nok tilpasset folks behov, og det har ikke blitt stilt krav til resultater. Derfor mener vi at introduksjonsprogrammet må tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger bedre. 

Integrering handler også om en omfavnelse av viktige verdier som menneskerettigheter, likestilling og demokrati. Unge Høyre vil derfor styrke innsatsen til bekjempelse av ekstremisme og sosial kontroll. 

Dette er Unge Høyres løsning

  • Gi asylsøkere rett til å begynne og fullføre videregående utdanning dersom de begynner før de er 25 år
  • Legge til rette for å øke bruken av grunnskoleopplæring i introduksjonsprogrammet
  • Gi barn på asylmottak mulighet til å gå i barnehage