Utenriks

Unge Høyre mener vi må samarbeide mer med andre land, ikke mindre, for å løse verdens største utfordringer

Dette er problemet

De største utfordringene generasjonen vår står overfor er globale. Klimagassutslippene kjenner ingen landegrenser, og menneskerettighetsbrudd skjer over hele verden. Derfor må vi samarbeide mer med andre land for å få en bedre og tryggere verden for alle.

Frie mennesker som får muligheten til å utfolde seg skaper det beste samfunnet, også internasjonalt. En forutsetning for at enkeltmennesker skal bidra til dette er at de er frie individer som lever i samfunn som er åpne, demokratiske og som overholder menneskerettighetene. Vår viktigste kamp er å sørge for at flere mennesker lever i slike samfunn, og Norge skal bidra til utvikling.

Unge Høyre mener at kampen for menneskerettigheter og demokrati må være en sentral del av Norges utenrikspolitikk. Når vi mener at retten til liv, helse, frie ytringer, politisk frihet og eiendomsrett, rettsikkerhet og religionsfrihet er universelle rettigheter som ikke stopper ved landegrensene, kan heller ikke vår kamp for å sikre disse stoppe ved landegrensene.

Europeisk samarbeid har vært den viktigste faktoren for et fredelig Europa siden 2. verdenskrig. Det har bidratt til den største velstandsøkningen verden noensinne har sett, og grunnleggende rettigheter og verdier har blitt forankret i store deler av kontinentet. Som et lite, eksportrettet land med åpen økonomi er det viktig for oss å delta i beslutningsprosesser som påvirker Norge og våre interesser. EØS-avtalen er uvurderlig for norsk økonomi, men den er grunnleggende udemokratisk. Det eneste reelle alternativet er et fullverdig medlemskap. Det er ikke hensiktsmessig for Norge å ikke kunne delta i beslutninger som påvirker våre interesser.

Unge Høyre støtter Ukraina i deres kamp mot det russiske regimet, og mener at Norge skal bidra med materiell og våpen for å få en slutt på invasjonen.

Dette er Unge Høyres løsning

  • At menneskerettighetene skal gjelde for alle mennesker. 
  • At menneskerettigheter skal være et selvstendig utenrikspolitisk mål. 
  • At Norge bør støtte opp om individer og organisasjoner som jobber for ytringsfrihet.
  • At Norge skal føre et offensivt påvirkningsarbeid for å sikre ytringsfriheten i hele verden
  • At Norges handelsavtaler med andre land skal bygge på demokratiske verdier
  • At Norge aktivt skal søke medlemskap i EU. 
  • På sikt fjerne alle norske handelsbarrierer.