EU

Unge Høyre sier et rungende JA til å bli med i Europas mest vellykkede fredsprosjekt!

EU-flagget flagrende i vinden

Dette er situasjonen

Den Europeiske Union (EU) er verdenshistoriens mest vellykkede fredsprosjekt. For 100 år siden krysser unge europeere landegrenser for å krige mot hverandre. I dag krysser europeere landegrenser for å dra på ferie, jobbe, studere og møte venner.

Intensjonen bak opprettelsen av EU var å sikre fred mellom Europas stormakter ved å gjøre dem gjensidig avhengig av hverandre. Land som samarbeider tett, har mindre sannsynlighet for å havne i konflikt. I løpet av unionens levetid har ingen medlemsland havnet i væpnet konflikt. Derfor mottok EU Nobels fredspris i 2012. Under Russlands invasjon av Ukraina i 2022 har unionen befestet seg som Europas garantist for demokrati, økonomisk vekst og sikkerhet.

Den dagen Norge blir medlem i EU, vil vi at EU skal være på sitt beste. I vår del av verden er EU den viktigste garantisten for velstand, liberale demokratier og ytringsfrihet. Unge Høyre mener at EUs rolle innenfor disse verdiene må styrkes videre. Det er kun slik vår del av verden kan stå opp mot de autoritære kreftene som er på fremmarsj enkelte steder i Europa og i verden ellers.

Dette er Unge Høyres løsninger

  • At Norge skal bli fullverdig medlem i EU.
  • Stå utenfor EUs Økonomiske og monetære union (ØMU), og dermed ikke innføre euro til fordel for den norske krone ved et EU-medlemskap.
  • Ønske alle europeiske land velkommen i EU, men stille strenge krav til demokrati, menneskerettigheter, ytringsfrihet og et liberalt rettsvesen.
  • Ikke gi EU myndighet til å bestemme over skatte- og avgiftspolitikken til medlemslandene.
  • At NATO skal utgjøre den primære sikkerhetsgarantien for europeiske land.
  • Styrke EUs forsvarssamarbeid som et sikkerhetspolitisk supplement til NATO.
  • At kjøp og salg av forsvarsmateriell skal ivareta EU og NATOs strategiske interesse.
  • At Europa skal være energiuavhengig.
  • At kommisjonspresidenten skal bli valgt direkte av europeiske velgere, etter fransk presidentvalg-modell.
  • Kaste ut medlemsland som over tid bryter EUs grunnleggende prinsipper om demokrati, menneskerettigheter, ytringsfrihet og liberalt rettsvesen, og ikke retter seg etter krav fra EUs institusjoner.