NATO

Unge Høyre er forkjemper av et sterkt NATO-samarbeid, og vil jobbe for at Norge forblir NATO i nord.

Dette er problemet

I en usikker verden, er det viktig at Norge ivaretar sine nærmeste allierte. Norge var med på å grunnlegge NATO, og Unge Høyre støtter et fortsatt norsk medlemskap. Derfor er Unge Høyre en forkjemper for et sterkt Natosamarbeid.

Norge er, og skal være, en forutsigbar og troverdig alliansepartner i Nato. Det er i Norges, og verdens, interesser at vi får en større og viktigere stemme i det internasjonale arbeidet. Dette innebærer både alliansebygging og militær opprustning. Norge er Nato i nord, og øvelser på norsk jord er nødvendig for at Nato skal kunne forsvare Norge. Øvelsene Trident Juncture og Cold Response viser at det er få områder som egner seg bedre for arktisk militærtrening enn Norge. Unge Høyre stiller seg derfor positive til både store øvelser på norsk jord, og NATO-baser på norsk jord. Unge Høyre vil aktivt støtte Sverige og Finland i deres arbeid med å bli NATO-land.

Den teknologiske utviklingen gjør det nødvendig å forsvare verden fra flere steder enn til lands og til havs. Å opprette space commando på Andøya gjør at Norge kan ta en ledende rolle i utvikling av romteknologi, og samtidig øke forsvarsevnen fra verdensrommet. Forsvaret er avhengig av støtte fra våre allierte i Nato. For at denne støtten skal fungere i kriser og krig er vi helt avhengig av å trene og øve sammen i fredstid. Vi må sørge for at Nato-soldater fra andre allierte land får erfaring med norske forhold, og at norske og allierte soldater blir samtrente. Det er derfor grunnleggende positivt med amerikansk tilstedeværelse og Natos tilstedeværelse på norsk jord. 

Dette er Unge Høyres løsning

 • At Nato skal være den viktigste forsvarsalliansen for Norge. 
 • At Nato skal bidra med en sterkere tilstedeværelse i nordområdene.
 • At Norge skal bistå land vi samarbeider med til å melde seg inn i Nato, spesielt Sverige og Finland. 
 • At Norge skal stille som vertsland i militære øvelser i regi av Nato. 
 • Åpne for NATO-baser i Norge. 
 • At norske marine- og flybaser skal ha kapasitet til å ta imot allierte fartøy og fly på oppdrag og øvelser i våre nærområder. 
 • At Nato skal jobbe hardt mot ekstremisme, og jobbe for å fremme vestlige verdier over hele verden. 
 • At Norge skal oppfylle sine forpliktelser om minimumskravet om 2 % av målt BNP. 
 • Opprette en luftving dedikert til verdensrommet. 
 • Være positive til alliertes missiler på norsk jord, om de kontrolleres av det norske Forsvaret. 
 • At Space-angrep skal kunne utløse artikkel 5 i Atlanterhavspakten. 
 • Være postive til å utvide Nato med land som deler alliansens verdier. 
 • Legge til rette for at allierte styrker ikke skal møte byråkratiske hindringer når de kommer til Norge for å delta på militærøvelser. 
 • Styrke forsvaret slik at det møter sikkerhetsutfordringene, NATOs kapabilitetsmål, og at internasjonale bidrag ikke går utover nasjonal beredskap.