Akershus


Akershus Unge Høyre er Norges nest største Unge Høyre-forening. Vi kjemper for ungdommers frihet til å ta egne valg, flere bruer og mindre murer i internasjonal politikk, og at man skal kutte utslippene, ikke utviklingen. Foreningen har jevnlig arrangementer, både politisk og sosialt. Derfor ønsker vi deg hjertelig velkommen som medlem hos oss!

Hvem er vi

Arbeidsutvalget står for den daglige driften av foreningen. Arbeidsutvalget velges av Akershus Unge Høyres Generalforsamling. Fylkessekretæren ansettes av AU. I dag ledes arbeidsutvalget av Mathias Opdal Weseth.

Vi har totalt seks lokallag rundt om i Akershus. Om du ønsker å bli aktiv, kan du komme i kontakt med Unge Høyre der du bor her:

Mathias Opdal Weseth

Fylkesleder i Akershus

Telefon
(+47) 99 29 67 10

Tage Slind Jensen

Organisasjonssekretær i Akershus Unge Høyre

Telefon
(+47) 48 12 52 51