Akershus


Unge må få bestemme mer over eget liv. Vi skal kunne velge videregående selv, nivå på fag selv og få hjelpen vi trenger, når vi trenger den. Våre muligheter skal ikke begrenses av politikk. Bli med på Unge Høyre-bølgen du også!

Hvem er vi?

Akershus Unge Høyre er ett av Unge Høyres største og mest aktive fylker. Det er ikke så rart, når vi lærer med og av hverandre, samtidig som at vi har det gøy. Det finnes ikke én bestemt måte å drive politikk på.

Arbeidsutvalget står for den daglige driften av fylkesforeningen og velges på Akershus Unge Høyres generalforsamling. Anniken Elisenberg leder arbeidsutvalget (AU), mens fylkessekretær ansettes av arbeidsutvalget.

Vi har seks lokalforeninger rundt om i Akershus som dekker ulike regioner og kommuner, i tillegg til en forening for studenter. Hvis du er medlem i Akershus Unge Høyre, er du også medlem av en lokalforening. Om du ønsker å bli aktiv, er dette et fint sted å starte!

Unge Høyre-bølgen i Akershus

Høsten 2023 var et historisk valg for Høyre – og Unge Høyre. Med 36 nye ungdomsrepresentanter i kommunestyrer og fylkesting rundt om hele Akershus, er veien til en bedre fremtid et steg nærmere.

Ønsker du å gjøre en endring der du bor? Her kan du ta kontakt med din unge folkevalgt.

Anniken Poetzsch Elisenberg

Fylkesleder i Akershus

Telefon
(+47) 40 72 34 40

Kristin Ervik Snortheim

Fylkessekretær i Akershus

Telefon
(+47) 45 51 57 40