Vedtatt politikk

Her finner du en oversikt over Akershus Unge Høyres vedtatte politikk.

2024

2023

2022

2021

Hvordan skrive en resolusjon?

Å skrive en resolusjon er den beste måten å få gjennomslag for hjertesaken din på. Vi skriver resolusjoner for å fremstille en politisk ide vi ønsker at foreningen skal vedta.