Vedtatt politikk

Her finner du en oversikt over Akershus Unge Høyres vedtatte politikk.

2024

Resolusjoner vedtatt på Politisk forum

Politikk vedtatt på Akershus Unge Høyres generalforsamling 2024

Generalforsamlingen avholdes ikke før i oktober.

2023

2022

2021

Hvordan skrive en resolusjon?

Å skrive en resolusjon er den beste måten å få gjennomslag for hjertesaken din på. Vi skriver resolusjoner for å fremstille en politisk ide vi ønsker at foreningen skal vedta.