Resolusjoner på 1-2-3

Vi skriver resolusjoner for å fremstille en politisk ide man ønsker at foreningen skal vedta.

En resolusjon er noe man skriver for å fremstille en politisk ide som man ønsker foreningen skal vedta og mene noe om. Når man skal skrive en resolusjon, kan man følge disse fem stegene:

1. Ha et mål

Hvorfor skriver du resolusjonen? Hvilket problem er det du prøver å løse?

Beskrivelsen din av problemet du vil løse, er viktig for at leseren av resolusjonen skal være interessert i løsningen. Derfor er det viktig at du har en klar problembeskrivelse og et klart mål med resolusjone.

Eksempel: «Mange unge og studenter sliter med å få ender til å møtes. Det må derfor bli lettere og mer attraktivt å ha en deltidsjobb på siden.»

2. Finn frem relevante fakta

Hva beviser at problemet du legger frem er reelt? Hvem sitt ansvar er problemet? Hvem er enige i løsningen din?

Bruk relevant fakta for å styrke troverdigheten din.

Eksempel: «Mange studenter er i stor grad avhengige av studielån. I dag kan man tjene opptil 65 000 kroner før man må skatte.»

3. Formuler gode argumenter

Forklar hvorfor akkurat dine forslag vil løse problemet du beskriver.

Eksempel: «Hadde vi økt frikortgrensen for unge og studenter, vil motivasjonen til å jobbe øke blant de unge. Unge og studenter vil få økt kjøpekraft, og samfunnet vil tjente på at flere står i jobb.»

4. Ha det formelle på plass

Jo ryddigere resolusjonen din er, jo enklere er den å lese og jo mer overbevisende er den. En vanlig resolusjon i Unge Høyre har linjenummerering på siden, en tydelig overskrift, tekst delt inn i avsnitt og bombepunktene med forslag til løsning nederst. Husk også å skrive hvem resolusjonen er til og fra.

5. Bruk resolusjonen

Om du får resolusjonen din vedtatt, kan du bruke den enda mer. Du kan for eksempel foreslå at foreningen kan sende inn resolusjonen til landsstyret i Unge Høyre slik at forslaget kan bli nasjonal politikk i Unge Høyre. Du kan også sende inn resolusjonen til kommuneforeningen i Høyre, eller til fylkesårsmøtet til Høyre.

Skriv også gjerne om det dere har vedtatt i media. Slik får enda flere med seg det fornuftige dere har vedtatt. Kanskje du til og med inspirerer andre til å mene det samme?