Hvem skal sitte i arbeidsutvalget?

Høyres Studenters landsstyre vedtok i februar å innkalle til landsmøte i Høyres Studenter i juni 2024. Valgkomiteen går derfor i gang med å finne kandidater til Høyres Studenters nye ledelse. Valgkomiteen til Høyres Studenter ble valgt av landsstyret på møtet i februar 2024. Valgkomiteen skal innstille på hvem som bør velges på Høyres Studenters Landsmøte.

– Komiteen starter nå det spennende og utfordrende arbeidet. Vi har mange dyktige kandidater i Høyres Studenter. Frem mot landsmøtet gjelder det å finne de kandidatene som på best mulig måte kan ta organisasjonen videre, sier komiteens leder, Carl Christian Grue Solberg.

Grue Solberg påpeker at muligheten som nå lyses ut er en sjelden mulighet til stor utvikling for både den enkelte og for organisasjonen:

  • Å få representere organisasjonen i et sentralt verv er svært verdifullt og lærerikt for den enkelte. Det er det ingen tvil om, disse vervene henger høyt. Likevel er dette underordnet, spørsmålet er først og fremst hva du kan tilby organisasjonen, ikke hva du kan profittere på vervet personlig, understreker han.
  • Vi ønsker hardtarbeidende, engasjerte og kompetente folk til å utvikle en organisasjon i vekst. I Høyres Studenter ønsker vi å utvikle mennesker gjennom å utvikle organisasjon, og det er jeg ikke i tvil om at vi vil lykkes med når vi nå skal besette et nytt Arbeidsutvalg med videre, legger han til.

Valgkomiteen består av:
Carl Christian Grue Solberg, leder
Marthe Johannessen
Erik Finnes

Valgkomiteens sekretær er generalsekretær Mille Johanne Christensen.

Ber om innspill og søknader

Valgkomiteen ønsker innspill fra alt som rører seg i organisasjonen. De skal innstille på arbeidsutvalg, direktevalgte landsstyrerepresentanter, desisjonskomité og revisor for perioden 2024-2026.

Alle innspill og søknader skal sendes til valgkomiteens sekretær på e-posten valg@hoyrestudent.no. Innspillet eller søknaden er ikke mottatt før du har mottatt bekreftelse på e-post. Komiteen gjør oppmerksom på at søknad om verv eller innspill til aktuelle kandidater kun omdeles valgkomiteen, og ingen andre.

Frister:

  • Fristen for å sende innspill og søknader til valgkomiteen er 15.april 2024 klokken 23.59.
  • Alle kandidater som søker seg til arbeidsutvalget eller som direktevalgt medlem til landsstyret må sende inn søknad/motivasjonsbrev på inntil én A4-side og CV.
  • Det planlegges intervjuer med kandidatene 06.mai 2024. Merk at kandidatene kan kalles inn til flere intervjuer eller samtaler.
  • Alle innspill, søknader og dokumenter sendes til: valg@hoyrestudent.no. Merk e-posten og dokumentene tydelig med navn og hvilke verv man stiller til valg for. Dokumentene er ikke registrert før du får bekreftelse på e-post.

Om vervene:

Arbeidsutvalget er Høyres Studenters daglige ledelse. De har ansvaret for driften av organisasjonen mellom alle møter i Landsstyret og Landsmøtet. De møtes jevnlig, har løpende dialog om aktuelle saker, kontakt med lokalforeningene med videre. I tillegg kommer mye prosjektarbeid. Som medlem av AU får du mulighet til å prege organisasjonen, dens politikk og dens utvikling, og det forventes at du med dedikasjon og initiativ bidrar til nettopp dette.

Det er en del reisevirksomhet forbundet med vervene, og de som blir valgt får en unik mulighet til å se hele Norge og møte medlemmer over hele landet. Det forventes at medlemmer av AU holder skoleringer, bidrar til organisasjonens synlighet og på alle områder bidrar til å fremme organisasjonens interesser i relevante fora. Arbeidsutvalget består av leder, to nestledere, internasjonalt ansvarlig og AU-medlem. Leder sitter også i Unge Høyres sentralstyre og Høyres sentralstyre.

Direktevalgte landsstyrerepresentanter sitter uavhengig av lokalforeningene og arbeidsutvalgets representanter i landsstyret. De bidrar på lik linje med andre medlemmer av landsstyret i diskusjonene og utformingen av Høyres Studenter både politisk og organisatorisk, og rådgir og bistår organisasjonen ved behov. De direktevalgte landsstyrerepresentantene oppfordres også til å bidra til organisasjonens synlighet og utvikling gjennom egne initiativ og forslag. Landsstyret møtes fire ganger i året.

Leder av Høyres Studenters Kvinneforum har ansvaret for det kvinnepolitiske arbeidet, og leder et kvinneforum sammensatt av vedkommende. Leder av kvinneforum representerer forumet i Landsstyret, og er selvskreven delegat til Landsmøtet. Kvinneforum utarbeider politiske resolusjoner og liknende, gjennomfører arrangementer, og holder organisasjonen oppdatert på det kvinnepolitiske arbeidet i Høyre.

Desisjonskomitéen består som regel av tidligere ledere. Rollen til komiteen er å gjennomgå alt Høyres Studenter gjør, og fungerer som en kontrollmekanisme.

Har du flere spørsmål om vervene? Ta kontakt leder av komiteen, Carl Christian Grue Solberg på carl.christian@radiograf.no, merk emnefeltet «HS Valgkomite»