Dette ble vedtatt på landsstyremøtet i april

I helgen var Unge Høyres landsstyre samlet i Oslo. Gjennom helgen ble det blant annet vedtatt resolusjoner om russetid og likestilling.

Hva er Landsstyret?

Unge Høyres landsstyre (LS) er partiets høyeste organ mellom og består av sentralstyret, fylkeslederne og to landsmøtevalgte medlemmer. Landsstyret møtes flere ganger i løpet av året for å behandle organisatoriske saker og for å diskutere og vedta ny nasjonal politikk. Alle fylkesforeninger kan sende inn forslag til resolusjoner som skal behandles, og en resolusjonskomité foreslår hvilke av disse som skal behandles.

Ta russetiden tilbake

Regjeringen mener at russetiden har gått for langt, og har sagt at de ønsker å begrense russetiden. Russetiden har definitivt endret seg de siste årene. Samtidig som russetiden skal være en inkluderende og hyggelig feiring, mener Unge Høyre at politikerne ikke skal begrense russens feiring. Og heller legge til rette for en mer inkluderende og hyggelig feiring, hvor det skal være lov å ha det gøy.

Fylkesleder i Vestland Unge Høyre, Sondre Hillestad, holder et innlegg under debatten om russetid i landsstyret.

Vi vedtok blant annet at vi ikke vil forby russetøy på videregående skoler, og at det fortsatt skal være lov med ståplasser og sidestilte seter i russebusser. Vi vil i tillegg avholde eksamen før russetiden, gjøre det enklere for russen å finne samlingspunkter og sikre en strengere oppfølging av aktørene i russemarkedet.

Les hele resolusjonen her:

Likestillingskampen fortsetter

I tillegg til resolusjonen om russetid vedtok Landsstyret en resolusjon om likestilling. Likestillingskampen har fungert positivt for både menn og kvinner de siste årene. Norge er en av verdens lykkeligste nasjoner, og vi har det stort sett veldig bra. Likevel har også vi en vei å gå på likestilling og inkludering.

Fylkesleder i Møre og Romsdal, Maritha Løken, holder innlegg under debatten.

Resolusjonen tar til orde for en mer verdig hverdag for kvinner, økt fokus på kvinnehelse og et løft for gutta, spesielt i skolen. De viktiste punktene fra resolusjonen var:

  • Senke terskelen for bruk av omvendt voldsalarm, slik at offer for vold i nære relasjoner som hovedregel ikke skal måtte bære ordinære voldsalarmer.
  • Slå hardere ned på, og intensivere det forebyggende arbeidet mot seksuelle krenkelser i offentlige institusjoner som for eksempel Forsvaret eller politiet.
  • Bedre informasjonsformidlingen om kjønnsspesifikke helseutfordringer, blant annet ved å oppdatere informasjon på helsenorge.no og etablere en digital kvinnehelseportal.
  • Motarbeide alle former for kjønnskvotering eller særbehandling av det ene kjønnet over det andre.

Les resolusjonen her:

Storstilt besøk

Under landsstyremøte fikk vi også besøk av Høyres leder og tidligere statsminister, Erna Solberg. Hun snakket om hvordan vi skal møte morgendagens utfordringer, og hvordan veien frem mot valget i 2025 blir.

Erna Solberg på besøk under Landsstyremøtet

I tillegg fikk vi besøk fra Jon Gunnar Pedersen. Jon Gunnar har jobbet i finansnæringen i mange år, har stiftet Artic Securities og sitter i programkomiteen til Høyre. I tillegg leder han et utvalg i programkomiteen som skal si noe om hva Høyre vil gjøre med skattepolitikken dersom vi vinner valget.

Jon Gunnar Pedersen på besøk under Unge Høyres landsstyremøte.

Jon Gunnar blir også å se på Unge Høyres sommerleir. Vi gleder oss til å høre både han og flere andre spennende foredragsholdere på årets sommerleir.

Ikke meldt deg på sommerleir?

Fra 01 – 04 August skal Unge Høyre-medlemmer fra hele landet samles på Hove leirsenter i Arendal. Der skal vi diskutere og lære om politikk, debatt og organisasjon, og ikke minst ha det gøy med Unge Høyrevenner fra hele landet.