Fylkesledere og landsstyret

Landsstyret i Unge Høyre består av sentralstyret, fylkeslederne og to landsmøtevalgte landsstyremedlemmer. I fylkesforeninger som er slått sammen på grunn av regionreformen har disse fylkene valgt egne landsstyrerepresentanter.

Fylkesledere

Nicolai Østeby

Fylkesleder i Agder

Anine Norén

Fylkesleder i Akershus

Adrien Lenerand

Fylkesleder i Buskerud

Sondre Hillestad

Fylkesleder i Hordaland

Frederik Matthias Feiler

Fylkesleder i Innlandet

Maria Strand Munkhaug

Fylkesleder i Nordland

Emma Erlandsen

Leder i Oslo Unge Høyre

Mille-Sofie Kvannli

Fylkesleder i Rogaland Unge Høyre

Elias Eide

Fylkesleiar i Sogn og Fjordane

Anders Tørresen

Fylkesleder i Troms og Finnmark

Radino Dizza Mahendra

Fylkerleder i Trøndelag

Mats Flåtten

Fylkesleder i Vestfold og Telemark

Sandra Lexander

Fylkesleder i Østfold

Landsmøtevalgte landsstyremedlemmer

Håkon Andreas Flydal

Landsmøtevalgt medlem av landsstyret

John Andre Kongsvik

Landsmøtevalgt medlem av landsstyret

Landsstyrerepresentanter

Mikkel Røed Nesse

Landsstyrerepresentant fra Agder

Sol Johansson Engh

Landsstyrerepresentant fra Innlandet

Nora Traa Celius

Landsstyrerepresentant fra Troms og Finnmark

John Petter Stevik

Landsstyrerepresentant fra Trøndelag

Elise Isaksen Fluer Vikre

Landsstyrerepresentant fra Vestfold og Telemark