Fylkesledere og landsstyret

Landsstyret i Unge Høyre består av sentralstyret, fylkeslederne og to landsmøtevalgte landsstyremedlemmer. I fylkesforeninger som er slått sammen på grunn av regionreformen har disse fylkene valgt egne landsstyrerepresentanter.

Fylkesledere

Nicolai Østeby

Fylkesleder i Agder

Mathias Opdal Weseth

Fylkesleder i Akershus

Simen Murud

Fylkesleder i Buskerud

Oda Røhme Sivertsen

Fylkesleder i Hordaland

Frederik Matthias Feiler

Fylkesleder i Innlandet

Mattis Månum Pettersen

Fylkesleder i Innlandet

Marie Hansen

Fylkesleder i Møre og Romsdal

Gitte Øgård

Fylkesleder i Nordland

Hassan Nawaz

Fylkesleder i Oslo

Fredrik Myklebust Iversen

Fylkesleder i Rogaland

Rebekka Lind Knoph

Fylkesleder i Troms og Finnmark

Elias Eide

Fylkesleiar i Sogn og Fjordane

Knut Jørgen Kirkeberg

Fylkesleder i Trøndelag

Sandra Lexander

Fylkesleder i Østfold

Anders Tørresen

Fylkesleder i Troms og Finnmark

Mats Flåtten

Fylkesleder i Vestfold og Telemark

Landsmøtevalgte landsstyremedlemmer

Håkon Andreas Flydal

Landsmøtevalgt medlem av landsstyret

John Andre Kongsvik

Landsmøtevalgt medlem av landsstyret

Landsstyrerepresentanter

Mikkel Røed Nesse

Landsstyrerepresentant fra Agder

Maren Helberg

Landsstyrerepresentant fra Innlandet

Nora Traa Celius

Landsstyrerepresentant fra Troms og Finnmark

Oda Solberg

Landsstyrerepresentant fra Trøndelag

Elise Isaksen Fluer Vikre

Landsstyrerepresentant fra Vestfold og Telemark