Fylkesledere og landsstyret

Landsstyret i Unge Høyre består av sentralstyret, fylkeslederne og to landsmøtevalgte medlemmer.
I fylkesforeninger som er slått sammen på grunn av regionreformen har disse fylkene valgt egne landsstyrerepresentanter.

Fylkesledere

Sol Johansson Engh

Fungerende fylkesleder, Innlandet

Adrien Lenerand

Fylkesleder i Buskerud

Anders Tørresen

Fylkesleder i Troms og Finnmark

Anine Norén

Fylkesleder i Akershus

Håkon Heggen

Fylkesleder i Sogn og Fjordane

Maria Strand Munkhaug

Fylkesleder i Nordland

Mats Flåtten

Fylkesleder i Vestfold og Telemark

Mille-Sofie Kvannli

Fylkesleder i Rogaland Unge Høyre

Sandra Lexander

Fylkesleder i Østfold

Sondre Hillestad

Fylkesleder i Hordaland

Radino Dizza Mahendra

Fylkerleder i Trøndelag

Landsstyrerepresentanter

Mikkel Røed Nesse

Landsstyrerepresentant fra Agder

Nora Traa Celius

Landsstyrerepresentant fra Troms og Finnmark

John Petter Stevik

Landsstyrerepresentant fra Trøndelag

Ole Thomas Lunde

Landsstyrerepresentant fra Vestfold og Telemark

Landsmøtevalgte landsstyremedlemmer

Håkon Andreas Flydal

Landsmøtevalgt medlem av landsstyret

John Andre Kongsvik

Landsmøtevalgt medlem av landsstyret