For aktive

Her finner du nyttig informasjon, skjemaer, lover og informasjon til deg som er aktiv medlem i Unge Høyre. Siden inneholder også viktig informasjon om Unge Høyres aktivitetsfond (frifond).

Unge Høyre har som mål om å gi deg muligheter. Det betyr at du skal kunne delta på skoleringer, diskutere politikk og utvikle deg slik at du kan være med å forme samfunnet. Som aktivt medlem i Unge Høyre får du muligheter og erfaringer du ikke får på skolen. Tid investert i Unge Høyre er derfor gull verdt senere i livet. Prisen du må betale er engasjement og innsats.

Alle møter i Unge Høyre inneholder skolering og politisk debatt, uansett om det er i lokallag, fylkeslag eller sentralstyret. Dette fordi alle som er medlem er det fordi vi har et ønske om å forbedre samfunnet. Ved å invitere spennende interne og eksterne innledere får du en rekke muligheter til å delta i lærerike og nytenkende debatter. Sammen utformer vi framtidens Norge

Lokal- og fylkesforeningene arrangerer jevnlig skoleringer, så det kan være lurt å følge med på Facebook-siden til ditt lokal- og fylkeslag for å holde deg oppdatert på det. På denne siden vil du finne viktig informasjon om frifond, skjemaer, lovene til foreningen vår, informasjon om min side, visuell identitet og vår nettbutikk. 

Fire kjernekompetanser

 • Utvikling av politikk
  Det handler om kjennskap til politiske saker og ideologi, kreative og analytiske evner, kritisk sans og et ønske om å påvirke.
 • Kommunikasjon av politikk
  Det gjelder i media, i debatter og ute blant venner. Det dreier seg om tale- og debattferdigheter, formuleringer og sakkunnskap.
 • Ledelse- og talentutvikling
  Det handler om kommunikasjon, driv og gjennomføringsevne. Man må få muligheter til å skolere og lede selv.
 • Organisasjon
  Det handler om å få forståelse for hvordan man skaper engasjement og bygger Unge Høyre større. Man må ha god forståelse for hvordan Unge Høyre fungerer og om hvordan både organisasjonen og samfunnet fungerer.

Skjemaer

Her finner du aktuelle skjemaer som vi bruker i organisasjonen. Disse skjemaene skal du bruke hvis du for eksempel skal sende inn en reiseregning eller et utleggsskjema fordi du har hatt utgifter i forbindelse med et arrangement. Her finner du også rapporteringsskjemaene for fylkesforeningene og lokalforeningene som skal sendes inn etter man har avholdt årsmøte i foreningen.

Reiseregningsskjema:
Reiseregningsskjemaet gjelder for 2023. Dette brukes hvis du legger ut for reise, overnatting eller har kjørt egen bil og skal ha tilbake penger. Skjemaet sender du med bilag til den foreningen du skal ha tilbake penger fra. Husk å signere skjemaet og legge ved originalbilag (kvittering eller billetter).

Utleggskjema:
Hvis du har lagt ut for noe for foreningen din, bruker du dette skjemaet for å få tilbake pengene. Husk å signere skjemaet for hånd og legge ved originalbilag (kvittering). Skjemaet sender du med bilag til den foreningen du skal ha tilbake penger fra.

Rapporteringsskjema fylkesforeninger:
Alle fylkesforeninger som har hatt årsmøte eller generalforsamling må fylle ut dette skjemaet for å få vervene registrert. Det skal også legges ved protokoll og lover. Dette sendes til info@ungehoyre.no senest en uke etter årsmøtet/generalforsamlingen.

Rapporteringsskjema lokalforeninger:
Alle lokalforeninger som har hatt årsmøte eller generalforsamling må fylle ut dette skjemaet for å få vervene registrert. Det skal også legges ved protokoll og lover. Dette sendes til info@ungehoyre.no senest en uke etter årsmøtet/generalforsamlingen

Frifond

Hvert år fordeler Unge Høyre penger fra frifondsordningen. Frifondpengene fordeles gjennom et eget aktivitetsfond. Det betyr at alle lokalforeninger i Unge Høyre kan søke om aktivitetsstøtte til arrangementer og medlemsmøter som dere ønsker å holde lokalt. Men husk at kun lokalforeninger kan søke.

Terskelen for å få innvilget penger er veldig lav. Likevel er det veldig viktig at retningslinjene leses nøye før man søker. Dersom du har spørsmål rundt våre retningslinjer eller frifondordningen, kan du sende en epost til info@ungehoyre.no.

Søknadsskjema:

Retningslinjer og eksempler på hvordan en frifondsrapport skrives:

Lover

Her finner du lovene til Unge Høyres Landsforbund og normallover for lokal- og fylkesforeningene. Lovene inneholder viktig informasjon om hva de ulike organene i organisasjonen har ansvar for, hvordan et årsmøte/ generalforsamling skal avholdes og andre viktige bestemmelser. 

Unge Høyres lover:

Normallov for lokal- og fylkesforeninger (oppdatert 2022):