Unge Høyres vær varsom-plakat i sosiale medier

 • Husk: Alt du skriver og liker kan havne i avisen
 • Når det koker – tell til ti
 • Vær ærlige og redelige i kommentarfeltet. Det er lov å skrive at du må undersøke dette nærmere
 • Snakk først og fremst om egen politikk
 • Vi er ambassadører for merkevaren Unge Høyre – alt vi deler og skriver vil kunne settes i partikontekst.
 • Husk å ha lave skuldre og brede smil
 • Bruk vennespråk, ikke politikerspråk
 • Vær hyggelig. Svar på spørsmål. Det er lov å skrive ett samlesvar dersom mange spør om det samme
 • Uenighet tar vi internt
 • Alkohol og sosiale medier hører ikke sammen
 • Vær kritisk til det du deler. Vi skal ikke bidra til å spre konspirasjon og falske nyheter
 • Unngå å dele usikre lenker
 • Hvis du er usikker på om budskapet ditt er innafor, ta gjerne en avsjekk med en partikollega
 • I valg og nominasjonsprosesser oppfordres det til å snakke om eget kandidatur og ikke andre kandidater