Skal kommunene kunne kreve inn eiendomsskatt?

På Landsmøtet 21. – 23. juni skal vi vedta et nytt program. Programmet «Det viktigste først», prøver å finne dagens svar på morgendagens utfordringer. Et av punktene komiteen er uenig om, er om vi skal la kommunene kreve inn eiendomsskatt eller ikke. Vegard Sem, representerer mindretallet i komiteen, mens Ola Svenneby representerer flertallet.

Flertallet

Fjerne kommunenes rett til å kreve inn eiendomsskatt

Mindretallet

Opprettholde kommunens rett til å kreve inn eiendomsskatt
(Dissensen er tatt ut av Vegard Sem)

Mindretallets begrunnelse

Vegard Sem mener at kommuner fortsatt må kunne ha retten til å ta inn eiendomsskatt, dersom det er nødvendig for å få økonomien til å gå rundt.

Ikke overstyr kommunene

“Alle” gode Høyrefolk er enige om at eiendomsskatten er en uting. Samtidig er vi også enige i at det kommunale selvstyret er en verdi som skal settes høyt. Dette betyr også at det skal være vektige grunner for at nasjonale politikere skal legge store føringer for lokale politikere.

Mindretallet mener ikke at eiendomsskatten er en slik sak. Ikke fordi eiendomsskatten er en fornuftig beskatning, men snarere fordi dette bør være en sak hvor lokale politikere bør kunne fatte beslutningene. Dersom vi i alle saker skal overstyre de lokale politikerne, er det ikke behov for lokale politikere.

Det kommunale selvstyret inneholder også en rett til å gjennomføre dårlig politikk. Dersom velgerne ønsker politikken endret, og i dette tilfellet eiendomsskatten fjernet, kan de ganske enkelt stemme på andre politikere.

Av Vegard Sem

Flertallets begrunnelse

Ola Svenneby mener eiendomsskatten er en unødvendig og urettferdig skatt, og at man må finne andre måter å dekke inn dårlig økonomi på.

Noen prinsipper er viktigere enn kommunalt selvstyre.

Retten til at hjemmet ditt ikke skal beskattes, er én av dem. Et hjem er en menneskerett og mer enn ett oppholdssted. Det bør skattesystemet reflektere. Dessuten er eiendomsskatten først og fremst en straff i kommuner som har politikere som ikke evner å prioritere.

Folks hjem brukes som skatteobjekt for å finansiere svømmehaller, kulturhus og kommuneadministrasjoner. Det bør ikke kommunene ha anledning til. Vi bør derfor fjerne muligheten deres til å kreve inn eiendomsskatt.

Av Ola Svenneby