Unge Høyre skal fortsatt verne LoVeSe

Under landsmøtet forrige helg, dro Akershus Unge Høyre hjem med en rekke gjennomslag. Èn av dem var å opprettholde vern av LoVeSe.

Akershus Unge Høyre på Unge Høyres Landsmøte 2024. Møtet ble avholdt 21.- 23. juni på Sundvolden Hotel.

Under landsmøtet i helgen, foreslo Akershus Unge Høyre å fortsatt verne Lofoten, Vesterålen og Senja. Forslaget ble anbefalt avvist av redaksjonskomiteen. Likevel kjempet vi for gjennomslag – og landsmøtet stemte for.

(Alle gjennomslagene våre fra UHLM er lenger ned i saken)

Helt siden 2021, har Unge Høyre vært mot oljeboring av Lofoten, Vesterålen og Senja. Det ville vi opprettholde da programmet til landsmøtet ble lagt ut i vår. Det var derimot ikke Ola Svenneby enig i.

Dersom vi starter oljeboring av LoVeSe, vil det åpne opp for flere risikoer. Når flere rapporter påpeker negative konsekvenser rundt næringsliv, turisme og sjøarter, bør det være nødvendig å verne.

Veien til gjennomslag:

26. april: Programbehandling i Akershus Unge Høyre. Forslaget om vern av LoVeSe ble fremmet for første gang av Bærum Unge Høyre.

20. juni: Klassekampen plukket opp endringsforslaget vårt

21. juni: … Så plukket Dagsnytt 18 opp saken under landsmøtet

23. juni: Akershus Unge Høyre kjempet for forslaget fra talerstolen og ble senere vedtatt 😎

Politikk skapes av uenigheter. Uten diskusjoner og debatter innad i partiet, stopper utviklingen av hva morgendagens løsninger skal være. Vi er stolte som har medlemmer og delegater som jobber hardt for det de mener er viktig 🎉

Vern av LoVeSe var ikke det eneste gjennomslaget vårt. Her er alle de 14 gjennomslagene vi kjempet for:

 1. Ved EU-medlemskap skal Norge fortsatt ha den norske kronen
 2. Sørge for at Kina ikke tilegner seg direkte eller indirekte eierskap over kritisk infrastruktur i Europa
 3. Opprettholde vernet rundt LoVeSe
 4. Jobbe for at det bygges kjernekraftverk i Norge innen 2030
 5. Samarbeide med Sverige og Finland om å bygge ut de landbaserte kommunikasjonslinjene i Nordområdene
 6. Tillate frivillige å søke seg til militærtjeneste frem til fylt 25 år
 7. Sørge for at Forsvarets baser ikke brukes som et distriktspolitisk verktøy
 8. Tillate universiteter å se på enkeltkarakterer ved opptak til høyere utdanning
 9. Gjøre det mulig for elever på studieforberedende linjer å ta påbygg til yrkeskompetanse, for så å kunne gå ut i lære
 10. Tillate offentlig ansatte å besvare henvendelser i sin foretrukne målform
 11. Ikke bosette flyktninger i områder hvor innvandrerandelen utgjør mer enn 20%
 12. Pålegge tros- og livssynssamfunn åpenhet om egen økonomi
 13. Kapittel i storresolusjonen om bloddonasjon
 14. Resolusjon om sterkere storbyer og regioner