Programkomiteens innstilling er klar!

De siste månedene har Unge Høyres programkomité jobbet med å utarbeide et nytt politisk program til Unge Høyres Landsmøte. Endelig er programutkastet klart.

Programkomiteen ble satt ned av Landsstyret i april 2023, og fikk følgende mandat: «Å utarbeide et program som legger prinsippene for samfunnsutvikling til grunn, og som omtaler de politiske saksområdene som skal til for å løse vår tids utfordringer».

Programkomiteen har bestått av Ola Svenneby som leder, Tonje Nilsen, Nicolai Østeby, Sondre Hillestad, Nikolai Dyvik, Siri Heimdal Knudsen og Vegard Sem. Mats Flåtten har fungert som sekretær og rådgiver for komiteen.

Det viktigste først

OBS! Oppdatert versjon av programmet med riktig linjenummerering ble publisert 19. mars.

Programmet har fått navnet «Det viktigste først», fordi det forsøker å finne de viktigste og mest betydningsfulle løsningene på fremtidens største utfordringer. Komiteen er i alt fornøyd med programmet, og ser frem til debattene, og det enedelige resultatet på Landsmøtet i juni.

God lesing!