Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre er klar!

Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre i Unge Høyre for perioden 2024-2026 er klar.

Siden januar har valgkomiteen lett etter kandidatene som på best mulig måte vil bidra til å lede Unge Høyre videre. Valgkomiteen har lagt vekt på politisk teft og kunnskap, lederegenskaper og organisasjonserfaring, arbeidsinnsats, motivasjon og engasjement i den enstemmige innstillingen som legges frem. Valgkomiteen har også lagt stor vekt på at laget som innstilles må utfylle hverandre på en god måte og at innstillingen skal være balansert.

Fornøyd med resultatet

Lederen av valgkomiteen, Ingrid Storebø, er veldig fornøyd med laget som er innstilt til å lede Unge Høyre frem mot det viktige stortingsvalget i 2025.

Leder av komiteen, Ingrid Louise Storebø, er fornøyd med innstillingen til nytt sentralstyre.

«Valgkomiteen har intervjuet mange dyktige kandidater som har stilt seg til disposisjon. Vi legger nå fram en enstemmig innstilling der vi er sikre på at Unge Høyre vil være i trygge hender i flere år framover. Nivået på kandidatene har vært skyhøyt. Valgkomiteen mener at vi har satt sammen et lag som utfyller hverandre, som har de riktige egenskapene og som kan vinne valg, jobbe med politikkutvikling og gjennomslag«.

Ola Svenneby er innstilt som leder

Som leder er Ola Svenneby innstilt

«Unge Høyre er heldige som har Ola. Gjennom de visjonene, ferdighetene og ambisjonene han har, er han en utrolig sterk lederkandidat. Ola har allerede vist at han kan styre Unge Høyre på en glimrende måte og vinne historiske skolevalg. Valgkomiteen er sikker på at Ola vil fortsette med å sette Unge Høyre på kartet».

fortsetter Ingrid Storebø

Enstemmig innstilling

Valgkomiteen har bestått av Ingrid Storebø (leder), Andreas Oftedal, Håvard Clementz, Gitte Øgård og Emil Røgeberg.

«Å sette sammen et sentralstyre i en organisasjon med så mange talenter som Unge Høyre, er et privilegium. Valgkomiteen er sikre på at gjengen vi innstiller på er både de mest kvalifiserte og de som kan jobbe best sammen som et team. Alle kandidatene er ambisjonsrike og motiverte for å sikre Unge Høyre flere politiske gjennomslag opp mot Stortingsvalget i 2025».

avslutter Ingrid Storebø

Innstillingen på nytt sentralstyre

Innstilt som leder:

Ola Svenneby, Innlandet

Innstilt som 1. nestleder:

Oda Sivertsen, Vestland

Innstilt som 2. nestleder:

Nicolai Østeby, Agder

Innstilt som sentralstyremedlemmer:

Sondre Hillestad, Vestland

Maria Strand Munkhaug, Nordland/Oslo

Sivert Leirbakk, Akershus

Lise Amalie Christensen, Trøndelag/Oslo

Innstilt som direktevalgte til landsstyret

Fredrik Iversen, Rogaland

Joachim Lindgren, Trøndelag

Andre innstillinger

Lovkomité: Ettersendes.

Desisjonskomité: Henrik Asheim, Mari Holm Lønseth, Sandra Bruflot, Daniel Skjevik-Aasberg, Maria Barstad Sanner og Håkon Snortheim.

Revisor: Deloitte.

Ved spørsmål om innstillingen, ta kontakt med:

Ingrid Storebø,

Leder for valgkomiteen

Tlf: 91912557