Vil du sitte i Høyres Studenter sitt internasjonale utvalg?

Er du interessert i internasjonal politikk og ønsker å bidra til styrking av våre internasjonale relasjoner? Høyres Studenter søker nå engasjerte medlemmer til nytt Internasjonalt utvalg!

Internasjonalt ansvarlig i Høyres Studenter: Marcus Borgersen Bringaker

Verden er i endring, Norge og våre allierte står overfor nye utfordringer som vi må møte på strak arm! Politikken vi fører må være pragmatisk og tydelig. Vi må legge oss på en tydelig linje og prioritere strategisk med tanke på fremtiden.

Marcus Borgersen Bringaker

Hva er Internasjonalt utvalg?

Internasjonalt utvalg i Høyres Studenter setter søkelys på internasjonal politikk og globalt samarbeid. Utvalget engasjerer seg i å utforme politiske resolusjoner og kronikker, og holder løpende kontakt med søsterorganisasjoner rundt om i verden.

Hva vil du oppnå som medlem?

Som medlem av internasjonalt utvalg vil du øke din kompetanse og kunnskap om internasjonal politikk. Delta i utformingen av organisasjonens internasjonale politiske ståsted. Du vil også få verdifull erfaring gjennom internasjonalt samarbeid og politisk påvirkningsarbeid.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som er lidenskapelig opptatt av internasjonale spørsmål og som ønsker å gjøre en forskjell. Du bør være nysgjerrig, godt informert og klar for å bidra til vårt team med både ideer og hardt arbeid.

Det kreves at du er betalende medlem av Høyres Studenter, men bortsett fra det ønsker vi et meningsmangfold i utvalget og håper medlemmer med forskjellige fagbakgrunner og interesser søker!

Frister

For å søke til Internasjonalt utvalg, send:

  • CV og motivasjonsbrev på maks en A4 side
  • Svar på oppgaven: «Hva du mener er de største internasjonale utfordringene Norge står overfor, og hvordan Norge bør gå frem for å kontre dette?» (maks en A4 side).

Søknaden sendes til marcb96@hotmail.no innen 10 juli.

Ved spørsmål angående internasjonalt utvalg, kontakt internasjonalt ansvarlig Marcus Borgersen Bringaker eller rådgiver i Høyres Studenter, Hanne Randulff Stein.