Unge Høyres Landsmøte

Den 21. – 23. juni avholder Unge Høyre sitt 57. ordinære landsmøte. På denne siden finner du viktige frister og praktisk informasjon om landsmøtets gang. Du vil også kunne laste ned de politiske programmene og øvrige sakspapirer når landsmøtet nærmer seg.

Typiske spørsmål om landsmøtet

🤔Hva er landsmøtet?

Unge Høyres Landsmøte (UHLM) er det øverste organet i Unge Høyres Landsforbund. Landsmøtet avholdes annethvert år, og behandler landsmøtesaker, lovendringer, resolusjoner, valg og politiske program. Sentralstyret og de to direktevalgte representantene til landsstyret, blir valgt på landsmøtet. På landsmøtet møter delegater fra fylkesforeningene.

🧭Hvor er landsmøtet?

Landsmøtet finner sted på Sundvolden hotell i Buskerud. Delegater, observatører og serviceteam bor på hotellet. Det er ikke anledning til å forlate hotellet under landsmøtet.

⁉️Hvem kan dra på landsmøtet?

Delegatene fra landsmøtet velges av fylkesforeningen din. De fleste fylker velger delegater i fylkesstyret eller på årsmøtene. Lurer du på hvordan prosessen foregår i ditt fylke? Ta kontakt med fylkesleder her.

🚗Hvordan kommer jeg meg til landsmøtet?

Det er fylkesforeningen din som ordner med reise til Sundvolden. Har du ikke fått beskjed om reisen? Ta kontakt med fylkeslederen din her.

📝Hva må jeg ha med meg på landsmøtet?

Viktigst er å ha med noe å skrive med, og noe å skrive på. Fra tid til annen vil det bli avholdt elektroniske voteringer. Husk derfor å ha med PC/iPad. Møtet er også langt, så ta gjerne med noe å spise på.

Ved siden av dette er det også lurt å ha med klær som varer hele oppholdet, toalettsaker og dress/kjole/bunad til festmiddagen.

Viktige frister

DatoHandlingAnsvar
27. – 28. januarLandsstyret vedtar den offisielle innkallingen til
Unge Høyres Landsmøte.
Landsstyret
1. februarOffisiell innkalling sendes ut. Unge Høyres
Landsforbund
14. marsProgramkomiteens innstilling blir sendt til Landsstyret for godkjenning per mail.Unge Høyres
Landsforbund
18. marsProgramkomiteens innstilling offentliggjøres
på nettsidene.
Unge Høyres
Landsforbund
13.-14. aprilLandsstyret behandler innstillinger og vedtar
innstilling på dagsorden.
Landsstyret
19. aprilFrist for innmelding av delegasjonens
sammensetning og observatører til UHL
Fylkesorganisasjonene
21. aprilFrist for ferdigstillelse av storresolusjon om
helsepolitikk
Unge Høyres
Landsforbund
22. aprilHovedbok blir lagt ut på nettsidenUnge Høyres
Landsforbund
10. maiFrist for lovendringsforslagAlle medlemmer
14. maiLovendringsforslag legges ut på nettsidenUnge Høyres
Landsforbund
24. maiFrist for å betale delegatavgift til landsmøtetFylkesorganisasjonene
26. maiFrist for endringsforslag, resolusjoner og alt
annet som skal behandles på landsmøtet
Alle delegater og fylker
28. maiEndringsforslag og resolusjonshefte legges ut
på nettsidene
Unge Høyres
Landsforbund
31. maiFrist for innbetaling av ubetalt gjeld samt
innrapporteringer og regnskap
Fylkesorganisasjonene/
UHL
05. juniSiste frist for at valgkomiteens innstilling
offentliggjøres og legges ut på nettsidene
Unge Høyres
Landsforbund
09. juniFrist for å sende inn taletidFylkesorganisasjonene
21. juniInnsjekk landsmøtetUnge Høyres
Landsforbund

Dokumenter

Denne bolken vil bli oppdatert jevnlig med dokumenter, etter hvert som landsmøtet nærmer seg.

Innkalling til landsmøtet

Hovedbok (oppdatert med valgkomiteens innstilling og oppdatert program og tidsplan)

Lovhefte med lovkomiteens innstilling (Lov for UHL + lovendringsforslag)

Veien til landsmøtet (praktisk informasjon)

Det viktigste først (Program til behandling)

Storresolusjon om helse og endringsforslag

Resolusjonshefte