Bli kjent med
Akershus Unge Høyre

Arbeidsuvalget

Anniken Poetzsch Elisenberg

Fylkesleder i Akershus

Henrik von Tangen-Jordan

1. nestleder i Akershus Unge Høyre

Sofia Zalmai

2. nestleder i Akershus Unge Høyre

Sofie Rønnevik

Arbeidsutvalgsmedlem i Akershus Unge Høyre

Herman Wersland

Arbeidsutvalgsmedlem i Akershus Unge Høyre

Alexandra Hesla-Halvorsen

Arbeidsutvalgsmedlem i Akershus Unge Høyre

Tobias Sveum Isaksen

Arbeidsutvalgsmedlem i Akershus Unge Høyre

Fylkessekretær

Kristin Ervik Snortheim

Fylkessekretær i Akershus

Leder

Nyvalgt fylkesleder

Anniken Elisenberg, 20 år

Studie: PR og strategisk kommunikasjon

Hjertesak: Kvinnehelse og boligpolitikk

Favoritt UH-minne: Vinne over Oslo i fotballturneringen på sommerleir

Fun fact: Jeg tåler ikke varmt vann

Politisk nestleder

Nyvalgt politisk nestleder

Henrik von Tangen-Jordan, 22 år

Studie: Ledelse og landmakt ved Krigsskolen

Hjertesak: Forsvar og utenriks

Favoritt UH-minne: UHLM 22

Fun fact: Tilbrakt 30% av det siste året i telt

Organisatorisk nestleder

Nyvalgt organisatorisk nestleder

Sofia Zalmai, 19 år

Stilling: Kommunestyrerepresentant i Lillestrøm

Kjernesak: Ny E18 og E134 (med bro<3)

Hjertesak: Kvinnehelse og integrering

Favoritt UH-minne: Vinne talentshowet på sommerleir

Fun fact: Jeg har vært i Australia over 10 ganger

AU-medlemmer

Nyvalgt AU-medlem

Sofie Rønnevik, 18 år

Studie: Rettsvitenskap på BI

Hjertesak: Personvern

Favoritt UH-minne: UHLM 2022

Fun fact: Jeg hører bare på Taylor Swift

Nyvalgt AU-medlem

Herman Wersland, 18 år

Skole: Siste året på Valler VGS

Hjertesak: Unge i arbeid

Favoritt UH-minne: Sommerleir

Fun fact: Jeg har grunnloven hengende som plakat over sengen

Nyvalgt AU-medlem

Alexandra Hesla-Halvorsen, 18 år

Skole: Siste året på Kristelig Gymnasium VGS

Hjertesak: Fritt behandlingsvalg

Favoritt UH-minne: AU sin opptreden på sommerleir 2023

Fun fact: Jeg kan navnet og plassering på alle land i verden

Nyvalgt AU-medlem

Tobias Sveum Isaksen, 21 år

Studie: Juss på UiO

Hjertesak: Internasjonal politikk

Favoritt UH-minne: Mulighetene til å diskutere politikk

Fun fact: Jeg har drevet med taekwondo hele livet

Fylkessekretær

Ble ansatt januar 2024

Kristin Ervik Snortheim, 20 år

Studie: Kreativ markedskommunikasjon på Høyskolen Kristiania

Hjertesak: Rusreform og fritt skolevalg

Favoritt UH-minne: Eliteprogrammet

Fun fact: Jeg er oppkalt etter en OL-maskot