Bistand

Unge Høyre mener det viktigste med bistand er hvor mange mennesker som får hjelp, ikke hvor mye penger vi har gitt. 

Dette er problemet

Som et av verdens rikeste land har Norge et moralsk ansvar overfor de svakeste i verden. Av den grunn skal vi derfor opprettholde et høyt nivå på bistanden, men vi skal også gjøre det for å skaffe oss flere handelspartnere. Det historisk beste virkemiddelet mot fattigdom har vært handel mellom land og mennesker. Norges beste bistandspolitikk er derfor at flest mulig får mulighet til å kjøpe og selge varer.

Russlands invasjon av Ukraina har skapt et akutt behov for bistand i form av våpen, basale varer og kapital. Unge Høyre går i bresjen for at Norge skal bidra med det vi kan til Ukraina.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre ønsker å senke tollbarrierer og fjerne handelsrestriksjoner. Målet er både å skape økonomisk vekst i Norge og å sikre flere mennesker mulighet til å lykkes på egen hånd. Unge Høyre mener også at hjelpearbeidet vårt skal måles i resultater og ikke i penger. Det viktige med bistand er hvor mange mennesker som får hjelp, og ikke hvor mye penger vi har gitt. 

Unge Høyre vil: 

  • Måle bistandsinnsatsen etter oppnådde resultater, ikke antall bevilgede kroner.
  • Bruke større deler av bistandsbudsjettet på å begrense autoritær innflytelse 
  • Fjerne prosent av BNI som mål for bistandsbevilgninger. 
  • Kutte bistandsbudsjettet slik at det ligger mer på linje med FNs mål om 0,7 prosent av BNI. 
  • Gjennomgå alle Utenriksdepartementets støtteordninger. 
  • Jobbe for bilaterale handelsavtaler med flere land for å sikre norsk eksport.
  • Sende våpen og bistandsmidler til Ukraina.