Bistand


Som et av verdens rikeste land har Norge et moralsk ansvar ovenfor de svakeste i verden. Av den grunn skal vi derfor opprettholde et høyt nivå på bistanden, men vi skal også gjøre det for å skaffe oss flere handelspartnere. Det historisk beste virkemiddelet mot fattigdom har vært handel mellom land og mennesker. Norges beste bistandspolitikk er derfor at flest mulig får mulighet til å kjøpe og selge varer. Unge Høyre ønsker å senke tollbarrierer og fjerne handelsrestriksjoner. Målet er både å skape økonomisk vekst i Norge og å sikre flere mennesker mulighet til å lykkes på egen hånd. Unge Høyre mener også at hjelpearbeidet vårt skal måles i resultater og ikke i penger. Det viktige med bistand er hvor mange mennesker som får hjelp, og ikke hvor mye penger vi har gitt. 

Unge Høyre vil: 

  • Måle bistandsinnsatsen etter oppnådde resultater, ikke antall bevilgede kroner. 
  • Fjerne prosent av BNI som mål for bistandsbevilgninger. 
  • Kutte bistandsbudsjettet slik at det ligger mer på linje med FNs mål om 0,7 prosent av BNI. 
  • Gjennomgå alle Utenriksdepartementets støtteordninger. 
  • Jobbe for bilaterale handelsavtaler med flere land for å sikre norsk eksport.