FN

Unge Høyre mener at FN bør reformeres for å effektivisere byråkratiet og bli mer handlekraftig i tråd med visjonen om fred, sikkerhet, demokrati og menneskerettigheter.

Dette er problemet

Unge Høyre mener at De forente nasjoner er et viktig organ for samarbeid på tvers av land, og at det positivt at FN høster stor respekt og legitimitet rundt i verden. Det er viktig for FNs ulike utviklingsprogrammer, og ikke minst for FNs arbeid for å redusere klimagassutslipp internasjonalt.

Selv om FN gjør mye bra, så er ikke FN perfekt. Unge Høyre mener at FN bør reformeres for å effektivisere byråkratiet og bli mer handlekraftig i tråd med visjonen om fred, sikkerhet, demokrati og menneskerettigheter.

Dette er Unge Høyres løsning

Norge har sete i FNs Sikkerhetsråd fra 2021 til 2022. Det er en unik mulighet til å sette dagsorden i internasjonal sikkerhetspolitikk. Gode internasjonale relasjoner er viktig, men det er avgjørende at Norge ikke lar seg kue av stormaktene, og har en tydelig stemme i rådet.

Folkeretten og menneskerettighetene må være grunnplanken for alt Norge foretar oss i Sikkerhetsrådet. Norge må evne å sette nordområdene og sikkerhetsrisiko knyttet til klimaendringer på agendaen i perioden vi sitter i Sikkerhetsrådet. Beskyttelse av minoriteter, unge og kvinner må være prioritert i alle saker Sikkerhetsrådet håndterer. Norge må også benytte seg av sin historie og posisjon som fredsnasjon.

På lengre sikt er det viktig at Norge har et langsiktig samarbeid med andre land som har rullerende seter i rådet for å sikre politisk kontinuitet, og at Norge arbeider for å fjerne vetoretten i rådet.

Unge Høyre vil:

  • At Norge skal løfte nordområdepolitikk og sikkerhetsspørsmål knyttet til klimaendringer når vi har formannskapet i Sikkerhetsrådet.
  • At Norge skal ha en tydelig stemme i Sikkerhetsrådet, også mot stormaktene.
  • At Norge skal bevare sin posisjon som fredsmekler ved å opprettholde gode internasjonale relasjoner.
  • At Norge skal prioritere kvinners og minoriteters rettigheter i sitt arbeid i Sikkerhetsrådet. 
  • På sikt arbeide for å fjerne vetoretten i FNs Sikkerhetsråd, og på kortere sikt arbeide for å fjerne vetoretten i tilfeller der det foreligger forbrytelser mot menneskeheten eller folkeretten.
  • At Norge skal ha et langsiktig samarbeid med andre nært allierte som har rullerende sete i sikkerhetsrådet.
  • At Afrika på lik linje med de andre landegruppene skal ha to seter i FNs Sikkerhetsråd.