Ytringsfrihet

Unge Høyre mener at Norge skal reagere kraftig mot stater som bryter grunnleggende menneskerettigheter.

Dette er problemet

Ytringsfriheten er grunnleggende for samfunnsdeltakelse og -utvikling i vårt liberale demokrati. Å kunne si, mene og uttrykke hva man vil, har en egenverdi vi ikke skal ta for gitt. Hvert enkelt menneske skal ha rett til å utfolde seg og delta i samfunnet.

Ytringsfriheten er ikke en selvfølge i mange land. Politisk opposisjon ties til taushet, staten legger hindringer for opprettelse av uavhengige medier og personer tortureres for å ytre sine meninger. 

Derfor må samfunnet skape gode rammer for ytringsfriheten og verne om enkeltmenneskets rett til fri meningsutøvelse.

I tillegg til gode, juridiske rammer for ytringsfriheten, påhviler det sivilsamfunnet å skape en videst mulig ytringsfrihet uten sosiale sanksjoner for ytringer som blir fremmet.

Til tross for at mange av de groveste overgrepene mot ytringsfrihet foregår utenfor Europa, er det viktig at Vesten viser vei og kjemper for å bevare ytringsfriheten. Norge må gjennom sitt diplomatiske og utviklingspolitiske arbeid jobbe for å sikre ytringsfrihet i hele verden.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre mener at Norge skal reagere kraftig mot stater som bryter grunnleggende menneskerettigheter, og det skal reageres gjennom sanksjoner, stopp av handelsavtaler, bistand, politisk påvirkning og i siste instans bruk av militær makt.

Unge Høyre vil: 

  • At ytringsfriheten skal være absolutt. 
  • Beholde dagens lovgivning om hatkriminalitet.
  • Beholde dagens lovgivning mot diskriminering.
  • Ikke tillate bruk av religiøse symboler for offentlig uniformert personell.
  • At Norge bør støtte opp om individer og organisasjoner som jobber for ytringsfrihet.
  • At Norge skal føre et offensivt påvirkningsarbeid for å sikre ytringsfriheten i hele verden.
  •  Støtte journalister som er fengslede eller forfulgte for sitt journalistisk arbeid.
  • Forby nikab og burka i offentligheten.
  • Prioritere de sivile og politiske menneskerettighetene over de sosiale, økonomiske og kulturelle menneskerettighetene.
  • Sikre ytringsfriheten på nett og i media, slik at færre faller fra debatten og vender til radikale grupper.