Ytringsfrihet

Unge Høyre mener at Norge skal reagere kraftig mot stater som bryter grunnleggende menneskerettigheter.

Dette er problemet

Ytringsfriheten er ikke en selvfølge i mange land. Politisk opposisjon ties til taushet, staten legger hindringer for opprettelse av uavhengige medier og personer tortureres for å ytre sine meninger. 

Til tross for at mange av de groveste overgrepene mot ytringsfrihet foregår utenfor Europa, er det viktig at Vesten viser vei og kjemper for å bevare ytringsfriheten. Norge må gjennom sitt diplomatiske og utviklingspolitiske arbeid jobbe for å sikre ytringsfrihet i hele verden.

Individet har rett til å utfolde seg og delta i samfunnet. Av dette følger det at mennesket har ytringsfrihet – nettopp fordi den er grunnleggende for samfunnsutvikling- og deltakelse. Det har en egenverdi å kunne si, mene og uttrykke hva man vil.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre mener at Norge skal reagere kraftig mot stater som bryter grunnleggende menneskerettigheter, og det skal reageres gjennom sanksjoner, stopp av handelsavtaler, bistand, politisk påvirkning og i siste instans bruk av militær makt.

Unge Høyre vil: 

  • At ytringsfriheten skal være absolutt. 
  • At Norge bør støtte opp om individer og organisasjoner som jobber for ytringsfrihet.
  • At Norge skal føre et offensivt påvirkningsarbeid for å sikre ytringsfriheten i hele verden.
  •  Støtte journalister som er fengslede eller forfulgte for sitt journalistisk arbeid.