Demokrati

For stor maktkonsentrasjon gir større fare for maktmisbruk. Det er derfor viktig at makten som gis av innbyggerne til staten, spres på flere hender. Den bør være delt mellom en utøvende, en lovgivende og en dømmende myndighet. Det er også et viktig prinsipp at beslutninger tas nærmest mulig de personene det angår. Derfor bør man ha flere forvaltningsnivåer. I tillegg til at et politisk uavhengig statsoverhode er samlende, mener Unge Høyre at det konstitusjonelle monarkiet har fungert og fungerer godt. Derfor vil vi at Norge fremdeles skal være et konstitusjonelt monarki. 

Unge Høyre vil: 

  • Beholde en maktfordeling mellom lovgivende, utøvende og dømmende myndigheter. 
  • At makt bør spres over flere forvaltningsnivåer enn staten. 
  • At Norge fremdeles skal være et konstitusjonelt monarki.