Demokrati

Friheten til å ytre seg er en rett alle i Norge skal ha og bruke.

Stor maktkonsentrasjon øker faren for maktmisbruk. Det er derfor viktig at makten som gis av innbyggerne til staten, spres på flere hender. Makten bør være delt mellom en utøvende, en lovgivende og en dømmende myndighet. Det er også et viktig prinsipp at beslutninger tas nærmest mulig de personene det angår, derfor er Unge Høyre for flere forvaltningsnivåer.

Unge Høyre mener at det konstitusjonelle monarkiet har fungert godt. I tillegg mener vi at et politisk uavhengig statsoverhode er samlende. Derfor vil vi at Norge fremdeles skal være et konstitusjonelt monarki. 

Unge Høyre vil: 

  • Beholde en maktfordeling mellom lovgivende, utøvende og dømmende myndigheter. 
  • At makt bør spres over flere forvaltningsnivåer enn staten. 
  • At Norge fremdeles skal være et konstitusjonelt monarki.