Flyktninger og asylsøkere

Unge Høyre mener det er Norges plikt å hjelpe mennesker i nød, og vil ha en streng, rettferdig og forutsigbar asylpolitikk.

Dette er problemet

Det er flere millioner mennesker i verden som er på flukt. Antallet flyktninger ankommet Europa har ikke vært så høyt som er det er nå (2022) siden 2016. De flykter enten fra krig, konflikt og klimakriser, eller fordi de blir forfulgt på bakgrunn av for eksempel etnisitet, kjønn, religion eller politiske ståsted. Norge skal ta et ansvar for å bistå, men det viktigste bidraget er bistandsarbeidet i nærområdene.

Skal vi sikre god integrering og inkludering i samfunnet for de vi tar imot, kan ikke Norge ta imot alle. Vi må prioritere kvoteflyktninger, samt de menneskene med størst beskyttelsesbehov. At Norge skal hjelpe mennesker med størst beskyttelsesbehov betyr også at vi må være strenge mot de som bevisst feilinformerer om sin egen situasjon.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre mener det er Norges plikt å hjelpe mennesker i nød. Vi jobber for en streng, rettferdig og forutsigbar asylpolitikk, i tråd med internasjonale konvensjoner og i samarbeid med andre land. Store forskjeller mellom mennesker i verden gjør at land som Norge må ta en større del av ansvaret. Fordi antallet flyktninger i verden er så stort, må hjelpen hovedsakelig skje i nærområdene. Unge Høyre vil ha bedre integrering hjemme gjennom arbeid.

Unge Høyre vil:

  • Prioritere kvoteflyktninger over asylsøkere og ta i mot minimum 5000 kvoteflyktninger hvert år.
  • Innføre lukkede asylmottak i Norge.
  • Åpne for å sende asylsøkere til et tredjeland mens søknaden behandles.
  • Innføre en målsetting om at 80 % av asylsøknadene skal være endelig avgjort innen 21 dager.
  • Legge alderen ved søknadstidspunktet og ikke vedtakstidspunktet til grunn for hvilken status man får som asylsøker.
  • Innføre en foreldelsesfrist i statsborgersaker.
  • Øke inntektsgrensen for å sikre at flere kvalifiserer til fri rettshjelp.