Næringsliv

Unge Høyre mener at norsk næringsliv skal være godt nok til å kunne konkurrere i en stadig mer global verden 

Dette er problemet

For at nordmenn skal kunne benytte seg av velferdsgoder, må noen skape verdiene som betaler for dem. Det skjer når investorer investerer i prosjekter og dyktige ansatte leverer resultater. 

Norge skal være et attraktivt land å investere i. Vi har et stabilt samfunn med en velfungerende rettstat, en sterk grunnlov og respekt for privat eiendomsrett. Nøkkelen for å tiltrekke seg investorer og tilstrekkelig kapital for å sikre velferd og arbeidsplasser, er at norsk næringsliv har langsiktige og stabile rammebetingelser. I denne delen skal vi se på hvordan vi kan bake den totale kaken større. Vårt mål er at norske bedrifter skal skape mer, ikke skatte mer.

Skal Norge fortsatt være verdens beste land å bo og jobbe i, må norske politikere ta grep for å sikre frihet og velferd også i fremtiden. Da må det prioriteres hardere i offentlige budsjetter, samtidig som næringslivet må skape mer. Kun på den måten kan vi ha et trygt sikkerhetsnett når kriser inntreffer også i fremtiden. 

Før korona-krisen var heller ikke norsk økonomi uten utfordringer. Frem mot 2030 vil befolkningen over 80 år dobles. Pensjons- og helseutgiftene vil øke i samme tempo. Eldrebølgen kommer samtidig som digitalisering, klimaendringer og utenforskap gjør at vi må tenke nytt. Norge klarer ikke å skape de neste store milliardbedriftene som kan gi felleskapet inntekter, og vi har et system gjør at det ikke alltid lønner seg å jobbe. 

Dette er Unge Høyres løsninger

Det viktigste vi kan gjøre for næringslivet er at politikerne tar langsiktige beslutninger. Kraftige endringer i rammebetingelser over natten, som for eksempel Støre-regjeringens grunnrenteskatt for laksenæringen og vindkraft på land, og økt grunnrenteskatt på vannkraft, gjør det mer risikabelt for både norske og utenlandske investorer å investere i norske arbeidsplasser.

Unge Høyre mener at skatte- og avgiftsnivået bør holdes så lavt som mulig. Norge er et høykost-land, der lønningene er høye. Det gjør at for høye skatter kan hindre konkurransekraften med utenlandske bedrifter. Dessuten er det viktig at skolesystemet utdanner kompetente mennesker som kan skape nye løsninger og oppfinnelser som kan brukes i norsk næringsliv 

Unge Høyre vil:

  • Alltid lytte til innspill fra de som jobber i bedriftene
  • Senke skatte- og avgiftsnivået
  • Satse på forskning og utvikling
  • Utdanne flere dyktige mennesker som kan jobbe i norsk næringsliv