Næringsliv

Unge Høyre mener Norge skal være attraktivt for næringslivet

Dette er problemet

For at nordmenn skal kunne benytte seg av velferdsgoder, så må noen skape verdiene som betaler for dem.

Norge burde være et attraktivt land å investere i. Vi har et stabilt samfunn med en velfungerende rettstat, en sterk grunnlov og respekt for privat eiendomsrett. Nøkkelen for å tiltrekke seg investorer og tilstrekkelig kapital for å sikre velferd og arbeidsplasser, er at norsk næringsliv har langsiktige og stabile rammebetingelser. I denne delen skal vi se på hvordan vi kan bake den totale kaken større. Vårt mål er at norske bedrifter skal skape mer, ikke skatte mer.

Skal Norge fortsatt være verdens beste land å bo og jobbe i, må norske politikere ta grep for å sikre frihet og velferd også i fremtiden. Da må det prioriteres hardere i offentlige budsjetter, samtidig som næringslivet må skape mer. Kun på den måten kan vi ha et trygt sikkerhetsnett når kriser inntreffer også i fremtiden. 

Før korona-krisen var heller ikke norsk økonomi uten utfordringer. Frem mot 2030 vil befolkningen over 80 år dobles. Pensjons- og helseutgiftene vil øke i samme tempo. Eldrebølgen kommer samtidig som digitalisering, klimaendringer og utenforskap gjør at vi må tenke nytt. Norge klarer ikke å skape de neste store milliardbedriftene som kan gi felleskapet inntekter, og vi har et system gjør at det ikke alltid lønner seg å jobbe. 

I årene fremover vil inntektene fra olje- og gassektoren falle, samtidig som vi aldri har vært mer avhengig av oljepenger for at statsbudsjettene skal gå opp. I tillegg er vi er fullstendig avhengige av ro i verdens finansmarkeder for at nasjonalformuen vår ikke skal minke. Skal vi beholde dagens velferdsnivå må vi med andre ord finne inndekning i mangemilliardersklassen. Befolkningen blir eldre, nettotilførselen til oljefondet reduseres, og det globale finansmarkedet bærer nasjonalformuen vår. Da må vi ha et næringsliv som skaper mer og inkluderer flere. 

Dette er Unge Høyres løsninger

  • Være på lag med næringslivet