Alkohol og skjenketider


Unge Høyre vil liberalisere alkohollovgivningen slik at vi får mer frihet til å styre vår egen hverdag.

Alkohollovgivningen i Norge er i dag svært strengt regulert. Du kan ikke kjøpe alkohol på butikkene etter klokken 20.00, og etter klokken 18.00 på Vinmonopolet. Du kan heller ikke kjøpe sterkøl eller vin i butikken, serveringssteder kan ikke bestemme sine egne skjenketider, og du har ikke lov til å drikke en pils i parken.

Unge Høyre mener vi må liberalisere alkohollovgivningen. Unge Høyre er prinsipielt for færre reguleringer. Vi vil ha mer frihet til å styre vår egen hverdag, og da kan vi også bestemme når det passer for oss å handle alkohol. Færre reguleringer vil også stimulere til økt verdiskapning i varehandel- og servicenæringen. 

Unge Høyre vil: 

  • La kommunen selv bestemme åpningstider for skjenke- og serveringssteder, uten en nasjonale ramme
  • Unnta barer og serveringssteder fra full alkoholavgift
  • Redusere særavgiftene på alkoholvarer
  • Tillate rabatterte priser på alkohol
  • Tillate salg av vin og sterkøl i butikk
  • Avvikle statsmonopolet på salg av vin og brennevin