Narkotika


Alle har rett til å bestemme over eget liv, og den retten opphører ikke selv om du tar noen dårlige valg – så lenge du ikke skader andre.

Mange mennesker har en relasjon til rus som er skadelig både for dem selv og de rundt dem. Det er et politisk ansvar å jobbe for at disse får en bedre hverdag. Når myndighetene bestemmer seg for å forby og jobbe mot enkelte rusmidler, burde det tas hensyn til hvor skadelige disse midlene er. Derfor bør rusmidlets skadepotensial være proporsjonalt til myndighetenes innsats for å motarbeide det. 

Unge Høyre er for et offentlig sikkerhetsnett og vi vil ha et system som hjelper mennesker dersom noe skulle gå galt. Samtidig er det viktig at tilbud finnes før mennesker faller utenfor. Derfor bør ruspolitikken styres etter prinsippet om skadereduksjon og opplysning – ikke straff. 

Som konservative er det viktig å ta utgangspunktet i det samfunnet man har, og ikke det samfunnet man skulle ønske seg. Gjennom alle tider har det vært etterspørsel etter ulike typer rusmidler, og det er noe politikere ikke kan forhindre. Forbudspolitikken gjør i tillegg at det ikke finnes noen kontroll med innholdet i de ulovlige rusmidlene som omsettes. I tillegg må personer som vil benytte seg av andre rusmidler enn alkohol, oppsøke kriminelle miljøer. Derfor ønsker Unge Høyre å legalisere lettere narkotiske stoffer, men regulere de strengt. Slik kan man både gi rusmisbrukere en verdigere hverdag, sørge for tryggere omgang med rusmidler, få kontroll på et stadig voksende problem og bryte ned globale narkotikakarteller.

Unge Høyre vil:

  • At de minst farlige rusmidlene skal være lettest tilgjengelig, og motsatt, såfremt de er lovlige. 
  • Ikke straffe bruk og besittelse av narkotika. 
  • Legalisere og strengt regulere lettere narkotiske stoffer.