Narkotika

Unge Høyre vil avkriminalisere all narkotika, og legalisere lettere narkotiske stoffer.

Dette er problemet

Alle har rett til å bestemme over eget liv, og den retten opphører ikke selv om du tar noen dårlige valg – så lenge du ikke skader andre.

Mange mennesker har en relasjon til rus som er skadelig både for dem selv og de rundt dem. Det er et politisk ansvar å jobbe for at disse får en bedre hverdag. Når myndighetene bestemmer seg for å forby og jobbe mot enkelte rusmidler, burde det tas hensyn til hvor skadelige disse midlene er. Derfor bør rusmidlets skadepotensial være proporsjonalt til myndighetenes innsats for å motarbeide det. 

Dette er Unge Høyres løsninger

Unge Høyre er for et offentlig sikkerhetsnett og vi vil ha et system som hjelper mennesker dersom noe skulle gå galt. Samtidig er det viktig at tilbud finnes før mennesker faller utenfor. Derfor bør ruspolitikken styres etter prinsippet om skadereduksjon og opplysning – ikke straff. 

Som konservative er det viktig å ta utgangspunktet i det samfunnet man har, og ikke det samfunnet man skulle ønske seg. Gjennom alle tider har det vært etterspørsel etter ulike typer rusmidler, og det er noe politikere ikke kan forhindre.

Forbudslinjen vi har i dag gjør at det ikke finnes noen kontroll med innholdet i de ulovlige rusmidlene som omsettes. I tillegg må personer som vil benytte seg av andre rusmidler enn alkohol, oppsøke kriminelle miljøer. Derfor ønsker Unge Høyre å legalisere lettere narkotiske stoffer, men regulere de strengt. Slik kan man både gi rusmisbrukere en verdigere hverdag, sørge for tryggere omgang med rusmidler, få kontroll på et stadig voksende problem og bryte ned globale narkotikakarteller.

Unge Høyre vil:

  • Gjennomføre Høyres rusreform, stemt ned av Arbeiderpartiet, FrP og Senterpartiet.
  • At de minst farlige rusmidlene skal være lettest tilgjengelig, og motsatt, såfremt de er lovlige. 
  • Ikke straffe bruk og besittelse av narkotika. 
  • Legalisere og strengt regulere lettere narkotiske stoffer.