Rusomsorg

De som sliter med rus skal bli møtt med rask og riktig helsehjelp, og skal ikke straffes for avhengigheten sin.

Dette er problemet

Mange rusmisbrukere kjemper for livet på gata, og tall fra SSB viser at omtrent 260 personer dør av overdosedødsfall hvert år. De som vil ha hjelp med avhengigheten sin, må ofte vente lenge. Mulighetene for å bruke rus på en helsesikker måte er også dårlige. I tillegg finansierer omsetningen av rusmidler kriger, terrororganisasjoner og gjengmiljøer.

Vi må innse at dagens ruspolitikk er feilslått. Rusmisbrukere har i alle år blitt møtt med straff og stigma. Terskelen for å spørre om hjelp har vært høy, og muligheten for å komme tilbake til samfunnet har vært liten. Dette har kostet dyrt for både samfunnet, men spesielt for dem det gjelder.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre legger tryggheten til innbyggerne til grunn for hvilken ruspolitikk vi skal føre. Når vi vet at omsetningen av rusmidler finansierer kriger, terrororganisasjoner og gjengmiljøer ønsker vi derfor å legalisere de lettere rusmidlene, som skal strengt reguleres. Vi tror dette vil føre til en større kontroll over hva stoffene inneholder, hvor mye som blir solgt og at det vil kvele de kriminelle organisasjonene.

Unge Høyre kjemper for rusreformen, som går ut på at man i realiteten avkriminaliserer bruk og besittelse av narkotiske midler. Unge Høyre ønsker også at man i større grad skal kunne tillate behandlingsmetoder som heroinassistert behandling og sprøyterom. Unge Høyre er i tillegg for legalisering av lettere narkotiske stoffer.

Unge Høyre vil:

  • At de som sliter med rus skal få hjelp, ikke straff.
  • Fortsette å kjempe for at Bent Høies rusreform blir vedtatt på Stortinget.
  • Videre føre dagens ordning av fritt behandlingsvalg.
  • Innføre pakkeforløp for rus- og psykisk helsevern.
  • Redusere ventetiden ytterligere for rusavhengige som venter behandling.