Rus og omsorg


Unge Høyre legger tryggheten til innbyggerne til grunn for hvilken ruspolitikk vi skal føre. Når vi vet at omsetningen av rusmidler finansierer kriger, terrororganisasjoner og gjengmiljøer ønsker vi derfor å legalisere de lettere rusmidlene, som skal strengt reguleres. Vi tror dette vil føre til en større kontroll over hva stoffene inneholder, hvor mye som blir solgt og at det vil kvele de kriminelle organisasjonene.

Mange rusmisbrukere kjemper for livet på gata, og tall fra SSB viser at omtrent 260 personer dør av overdosedødsfall hvert år. Vi må innse at dagens ruspolitikk er feilslått. Rusmisbrukere har i alle år blitt møtt med straff og stigma. Terskelen for å spørre om hjelp har vært høy, og muligheten for å komme tilbake til samfunnet har vært liten. Dette har kostet dyrt for både samfunnet, men spesielt for dem det gjelder. Unge Høyre støtter derfor rusreformen som går ut på at man i realiteten avkriminaliserer bruk og besittelse av narkotiske midler. Unge Høyre ønsker også at man i større grad skal kunne tillate behandlingsmetoder som heroinassistert behandling og sprøyterom.

Unge Høyre er for legalisering av lettere narkotiske stoffer.