Bolig

I et tøft boligmarket er det viktigere enn noensinne at politikerne sørger for at det blir lettere for unge å kjøpe sitt eget hjem.

Dette er problemet

I Norge har vi hatt en sterk vekst i boligprisene. Dette gjør det vanskeligere for mange å få en fot innenfor boligmarkedet. Problemet i dagens boligmarked er at det bygges for få boliger. Kostnadene knyttet til bygging drives opp av altfor strenge statlige krav og forskrifter, og offentlige innsigelsesinstanser forsinker prosessen. 

Dette er Unge Høyres løsning

Det viktigste vi kan gjøre for å få flere unge inn på boligmarkedet er å bygge flere boliger i områder der folk vil bo. Flere boliger vil møte etterspørselen og dermed dempe den kraftige prisveksten. Unge Høyre vil redusere kravene til bygging og universal utforming, bygge ut infrastruktur i de største byene og redusere kostnadskravet til studentboliger.

Skattesystemet vårt favoriserer de som eier bolig. Så lenge det er slik, må det også lønne seg å spare til bolig. Unge Høyre vil derfor øke skattefradraget til de som sparer i BSU (bolig-sparing for unge). Dessuten må skattesystemet formes slik at det for rike mennesker lønner seg mer å invester i næringslivet og bedrifter, fremfor flere boliger. 

Unge Høyre vil:

  • Bygge flere boliger
  • Fjerne fordyrende krav til bygging av boliger og redusere antallet leiligheter med universell utforming
  • Gjøre det enklere for unge å spare til egen bolig
  • Redusere kostnadskravet til studentboliger
  • Fjerne rentefradraget for de som allerede eier egen bolig