Bolig

I et tøft boligmarket er det viktigere enn noensinne at politikerne sørger for at det blir lettere for unge å kjøpe sitt eget hjem.

Dette er problemet

I Norge har vi hatt en sterk vekst i boligprisene. Dette gjør det vanskeligere for mange å få en fot innenfor boligmarkedet. Problemet i dagens boligmarked er at det bygges for få boliger. Kostnadene knyttet til bygging drives opp av altfor strenge statlige krav og forskrifter, og offentlige innsigelsesinstanser forsinker prosessen. Unge Høyre vil derfor redusere kravene til bygging og universal utforming, bygge ut infrastruktur i de største byene og redusere kostnadskravet til studentboliger.

Dette er Unge Høyres løsning

  • Redusere kravene til bygging og universell utforming
  • Bygge ut infrastruktur i de største byene 
  • Redusere kostnadskravet til studentboliger