Bolig

I Norge har vi hatt en sterk vekst i boligprisene. Dette gjør det vanskeligere for mange å få en fot innenfor boligmarkedet. Problemet i dagens boligmarked er at det bygges for få boliger. Kostnadene knyttet til bygging drives opp av altfor strenge statlige krav og forskrifter, og offentlige innsigelsesinstanser forsinker prosessen. Unge Høyre vil derfor redusere kravene til bygging og universal utforming, bygge ut infrastruktur i de største byene og redusere kostnadskravet til studentboliger.

Unge Høyre vil: 

  • Redusere kravene til bygging og universell utforming
  • Bygge ut infrastruktur i de største byene 
  • Redusere kostnadskravet til studentboliger