Jobber

Unge Høyre vil gi flere som står utenfor arbeidslivet mulighet til å få seg en jobb, og heier på alle som vil skape sin egen jobb ved å etablere bedrift. 

Dette er problemet

Fremover skal Norge gjennom en stor omstilling: Vi blir flere eldre, samfunnet skal digitaliseres, vi skal løse klimautfordringene og større global konkurranse. For at vi som samfunn skal komme oss helskinnet gjennom omstillingen trenger vi alle de kloke hodene og gode hendene vi kan få.  

For Unge Høyre er en av politikernes viktigste oppgaver å skape flere jobber, og sørge for at det er orden i norsk økonomi. Norsk arbeidsliv er i dag både trygt, godt og velorganisert, og dette er noe Unge Høyre alltid kommer til å jobbe for. Likevel står det altfor mange mennesker utenfor arbeidslivet i Norge i dag. Dette er mennesker som både kan og vil bidra.

Dette er Unge Høyres løsning

Selv om det er et politisk mål å skape flere jobber, så er det ikke politikerne som skaper arbeidsplassene. Det gjør kafeen på hjørnet, gründerbedriften i kommunen eller det store selskapet som har arbeidsplasser i mange land. Unge Høyre heier på de som vil skape utvikling og lager sine egne arbeidsplasser. Derfor må staten fjerne reguleringer som gjør det vanskelig å drive bedrift, sørge for at skattene og avgiftene ikke er for høye og utdanne befolkningen slik at bedriftene får den kompetansen de trenger. 

Unge Høyre vil:

  • Redusere det generelle skatte- og avgiftsnivået
  • Fjerne arbeidsgiveravgift for ansatte under 25 år
  • Gi ekstra skattelette til alle under 35 år
  • La unge over 16 år jobbe frem til midnatt, så lenge det ikke er skole dagen etter.
  • Øke lærlingtilskuddet
  • Satse på forskning og innovasjon 
  • Sikre arbeidsledige bedre oppfølging fra NAV