Jobber

Unge Høyre heier på de som vil skape utvikling og lager sine egne arbeidsplasser.

Dette er problemet

For Unge Høyre er en av politikernes viktigste oppgaver å skape flere jobber, og sørge for at det er orden i norsk økonomi. Norsk arbeidsliv er i dag både trygt, godt og velorganisert, og dette er noe Unge Høyre alltid kommer til å jobbe for. Likevel står det altfor mange mennesker utenfor arbeidslivet i Norge i dag. Dette er mennesker som både kan og vil bidra.

Dette er Unge Høyres løsning

Selv om det er et politisk mål å skape flere jobber, så er det ikke politikerne som skaper arbeidsplassene. Det gjør kafeen på hjørnet, gründerbedriften i kommunen eller det store selskapet som har arbeidsplasser i mange land. Unge Høyre heier på de som vil skape utvikling og lager sine egne arbeidsplasser.

Unge Høyre vil:

  • Innføre et flatt skattelette til alle i arbeid
  • Fjerne arbeidsgiveravgift for ansatte under 25 år
  • Få flere lærlingeplasser
  • Øke lærlingtilskuddet
  • Fjerne kontantstøtten
  • Sikre arbeidsledige bedre oppfølging fra NAV