Læreplass

Unge Høyre vil fortsette med å gjøre det lett for bedrifter å ha lærlinger så yrkesfagelever får fullført utdanningen sin.

Dette er problemet

Unge Høyre er opptatt av at alle elever som starter i videregående skal få muligheten til å fullføre utdanningen sin. Da må vi sørge for at de som velger yrkesfag, også får en lærlingplass.  Unge Høyre har vært forkjempere for tiltak som har medført mange tusen flere lærlingplasser. Vi har økt lærlingtilskuddet, sørget for at staten tar inn egne lærlinger og for at det alltid skal være med lærlinger i offentlige anbud. I mange kommuner og fylker styrt av Høyre jobber Unge Høyre for at lærlinger skal få gode kår.

Unge Høyre vil likevel gjøre enda mer for at Norge skal ha verdens beste yrkesfagutdanning, og at det skal bli enklere og bedre å være lærling. Vi vil at det skal være mange gode måter å fullføre yrkesutdanningen på. Unge Høyre vil derfor at alle fylker skal tilby elever muligheten til å ta praksisbrev. Vi vil ha et utvidet tilbud med toårig opplæring i skole for elever som ikke får lærlingplass, slik at man får mulighet til å oppnå fagbrev.

Dette er Unge Høyres løsning

  • Øke lærlingtilskuddet til det utgjør kostnaden av en skoleplass.
  • Fjerne skatter og avgifter på lærlinger (lærlingskatten).
  • Samarbeide med næringslivet for å sørge for at flere yrkesfagelever får læreplasser.
  • Innføre læreplassevaluering og kvalitetskontroll av lærlingebedrifter.
  • Samarbeide bedre med små bedrifter for å tilby flere læreplasser.
  • At de faglige rådene og nemndene som består av partene i arbeidslivet, skal få mer innflytelse i yrkesfaglige spørsmål, eksempelvis ved å kunne påvirke læreplanene i yrkesfag og hvordan avsluttende prøve skal gjennomføres.
  • At yrkesfagelever skal få lære mer i bedrift og mindre i klasserom