Læreplass

Unge Høyre vil gjøre det lettere for bedrifter å ha lærlinger så yrkesfagelever får fullført utdanningen sin.

Dette er problemet

Alle elever på yrkesfag må få muligheten til å fullføre sin egen utdanning. I dag står altfor mange yrkesfagelever uten lærlingplass. Derfor må det skapes flere lærlingplasser, og det må kontrolleres at bedrifter ikke jukser med antall lærlinger.

For elever som har fått lærlingplass, er det viktig at læreplassen er trygg, forutsigbar, og at lærlingen får den opplæringen de skal ha. Unge Høyre mener derfor at lærlinger skal få vurdere sin egen læreplass, og få oppfølging dersom de ikke klarer å gjennomføre læretiden.

Forskjellen mellom oss og de andre partiene

UNGE HØYRE

Vil gjøre det lettere for bedrifter å ansette lærlinger gjennom økt læringstilskudd, lærlingfond og krav til lærlinger i offentlige anbud.

VENSTRESIDEN

Vil vedta en «lærlingplassgaranti» som gir offentlige læreplasser til de som ikke finner læreplass i en bedrift. I praksis betyr dette at rørleggerlærlinger kan ende opp med å vaske gulv på rådhuset i læretiden.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre vil at alle elever som starter i videregående skal få muligheten til å fullføre utdanningen sin. Da må vi sørge for at de som velger yrkesfag, også får en lærlingplass. Unge Høyre har vært forkjempere for tiltak som har medført mange tusen flere lærlingplasser. Høyre i regjering har økt lærlingtilskuddet, sørget for at staten tar inn egne lærlinger og for at det alltid skal være med lærlinger i offentlige anbud. Unge Høyre vil fortsette satsingen på lærlinger vi startet på i vår regjeringsperiode.

Unge Høyre vil:

 • Øke lærlingtilskuddet til det tilsvarer kostnaden av en lærlingplass.
 • Innføre en prøveordning med lærlingfond.
 • Gi lærlinger muligheten til å vurdere sin egen lærlingplass.
 • At lærlinger skal ha rett til oppfølging fra skolehelsetjenesten.
 • At fylkeskommuner i samarbeid med privat og offentlig arbeids- og næringsliv, lager et nettverk for å bistå elever som sliter med å finne lærlingplass.
 • Gi bedrifter insentiver til at lærlinger skal fullføre gjennom tilbakebetaling av arbeidsgiveravgift ved bestått fagprøve.
 • At lærlinger som står i fare for å ikke gjennomføre opplæringen, skal motta støtte fra fylkeskommunene, for eksempel gjennom mentorordninger.
 • Legge til rette for at lærlinger har tettere oppfølgning og kontakt med sitt opplæringskontor.
 • Fjerne skatter og avgifter på lærlinger (lærlingskatten).
 • At bedrifter skal få mulighet til å søke at det opprettes yrkesfagsprogrammer på fagretninger der de trenger kompetanse.
 • At bedrifter som vinner offentlige anbud med krav om lærlinger, blir kontrollert for å ha tilstrekkelig med lærlinger.
 • Øke lærlingtilskuddet til å dekke ekstrakostnader bedriften får ved å ta inn lærlinger med særskilte behov.