Påbygg

Unge Høyre vil beholde og forbedre påbygg så de yrkesfagelevene som ønsker, kan få generell studiekompetanse.

kokk

Dette er problemet

Påbygg er en god mulighet for yrkesfagelever som ønsker å få generell studiekompetanse. Dessverre er det fortsatt høyt frafall på påbygg, og påbygg kan ofte bli en felle. Påbygg er et faglig tungt år, og mange kan dra nytte av å ta påbygg over to år istedenfor ett. Noen elever vil likevel ha lyst til å ta påbygg over et år og deretter studere, og de skal også ha muligheten til det.

For noen kan det være vanskelig å vite om man ønsker å ta yrkesfag, eller gå et studieforberedende program. Yrkes- og studiekompetanse (YSK), der et yrkesfaglig løp er kombinert med studiekompetanse over et løp på fire år, bør derfor være et tilbud ved flere skoler og inkludere flere fag.

Dette er Unge Høyres løsning

For å gjøre overgangen fra yrkesfag til påbygg bedre, vil Unge Høyre at elever kan ta påbygg over to år. Unge Høyre vil også at det skal bli lettere å ta yrkesfag og studiekompetanse samtidig.

Unge Høyre vil:

  • Beholde retten til påbygging etter Vg2.
  • Innføre mulighet til å ta påbygg over to år.
  • Innføre opphenting for elever som har fullført et studieforberedende program.
  • At tilbudet om Yrkes- og studiekompetanse (YSK) utvides og til flere skoler og fag.