Yrkesfag

Norge kommer til å mangle mer enn 90 000 fagarbeidere innen 2035, og det er avgjørende at flere velger yrkesfag hvis Norge skal sikre arbeidsplasser i fremtiden.

Dette er problemet

Nesten halvparten av elevene på yrkesfag fullfører ikke utdanningen sin. Unge Høyre vil derfor gjøre undervisningen mer relevant og rettet mot det yrket du utdanner deg til. Vi vil fjerne unødvendig teori og å få mer praksis inn i undervisningen. Unge Høyre vil legge til rette for at man kan ta hele eller deler av utdanningsløpet i bedrift. For å sikre at alle yrkesfagelever får en undervisning som er tilpasset dem, ønsker Unge Høyre en tredeling av yrkesfaglig utdanning med ulik mengde teori og praksis.

Elever som ønsker yrkesfag med betydelig mer praksis, skal kunne velge en yrkesfaglig utdanning (“yrkesfag max”) med lite teori og uten mulighet for påbygg. Elever som fortsatt ønsker å ha mulighet til å ta påbygg kan velge yrkesfag med praksisrettet teori, mens elever som ønsker å få yrkes- og studiekompetanse kan velge å gå fire år med skole og praksis (YSK).

Dette er Unge Høyres løsninger

  • Gjøre teorien på yrkesfag mer yrkesrettet.
  • Innføre en tredeling av yrkesfaglig utdanning med ulik mengde teori og praksis. 
  • Utvide mulighetene for opptak til studier gjennom Y-veien, slik at flere fagbrev blir relevante for høyere utdanning. 
  • Åpne for at flere universiteter og høyskoler kan tilby studier uten krav om generell studiekompetanse, gjennom Y-veien.
  • At fylkeskommunene i større grad skal styre antall skoleplasser på yrkesfag ut fra arbeidsmarkedets behov og kapasitet til å ta inn lærlinger. 
  • At alle fylker skal tilby elever muligheten til å ta praksisbrev. 
  • Ha et utvidet tilbud med toårig opplæring i skole for elever som ikke får lærlingplass, slik at man får mulighet til å oppnå fagbrev. 
  • Gi yrkesfagelever mulighet for fordypning i språkfag.
  • At yrkesfaglærte med fullført fagbrev skal få to tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.