Yrkesfag

Unge Høyre vil at enda flere elever skal velge og fullføre yrkesfag.

Dette er problemet

Norge kommer til å mangle mer enn 100 000 fagarbeidere innen 2035, og mange bedrifter mangler ansatte med fagutddanelse. Det er avgjørende at flere velger yrkesfag hvis Norge skal sikre arbeidsplasser i fremtiden. 3 av 7 elever på yrkesfag fullfører ikke utdanningen sin, og mange opplever at det yrkesfaglige løpet er for teoritungt.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre vil derfor gjøre undervisningen mer relevant og rettet mot det yrket du utdanner deg til. Vi vil fjerne unødvendig teori og å få mer praksis inn i undervisningen. Unge Høyre vil legge til rette for at man kan ta hele eller deler av utdanningsløpet i bedrift. For å sikre at alle yrkesfagelever får en undervisning som er tilpasset dem, ønsker Unge Høyre en tredeling av yrkesfaglig utdanning med ulik mengde teori og praksis.

Unge Høyre vil:

 • Gjøre teorien på yrkesfag mer yrkesrettet mot praktiske ferdigheter.
 • Styrke utstyrsstipendet for yrkesfagslinjer, og sikre at stipendsatsene for de ulike utdanningsprogrammene er oppdaterte i henhold til de reelle utstyrskostnadene.
 • Dimensjonere antall plasser på yrkesfag etter arbeidslivets behov i regionen.
 • Gjøre det lettere å bytte fra studieforberedende program til yrkesfaglige program.
 • Etablere flere delte yrkesfagveier i skolen, der opplæring i praksis kan starte fra første skoleår, og der større deler av utdanningsløpet skjer i bedrift eller hos det offentlige.
 • Utvide mulighetene for å kunne ta realfag og fordypning i språk på yrkesfag.
 • Jobbe for bedre kjønnsfordeling på yrkesfagene, blant annet gjennom kampanjer.
 • At det skal være mulig for flere elever på yrkesfag å utveksle til utlandet
 • Utvide mulighetene for opptak til studier gjennom Y-veien, slik at flere fagbrev blir relevante for høyere utdanning. 
 • At flere universiteter og høyskoler skal tilby studier uten krav om generell studiekompetanse etter modellen for Y-veien.
 • Gjøre det enklere å ta relevante enkeltemner på universiteter og høyskoler for arbeidstakere med yrkeskompetanse.
 • At yrkesfaglærte med fullført fagbrev skal få to tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.
 • Sikre et variert og attraktivt tilbud gjennom å tillate og oppfordre til privat eide og drevne yrkesfagskoler.