Hjelp når du trenger det

Når Norge er på sitt beste får alle den behandlingen de har behov for. Pasienten skal være i fokus, og i møte med helsevesenet skal pasienten slippe unødvendig byråkrati. Slik skapes pasientens helsevesen. På grunn av Høyres innsats for valgfrihet til pasientene har helsekøene gått ned med 80 000 mennesker. Det betyr at 80 000 flere slipper å stå i kø nå sammenlignet med tidligere.

Likevel handler helse om mer enn bare fysisk helse. Halvparten av oss får en psykisk helseutfordring i løpet av livet. Unge Høyre ønsker at det skal være kort avstand fra klasserommet til helsesøster og at psykiske lidelser tas like alvorlig som fysiske. Norge på sitt beste ser hver enkelt elev for hvem de er og hjelper mennesker på deres egne premisser.

Unge Høyre vil:

  • Ha flere helsesøstre og skolepsykologer i skolen
  • Bruke all ledig kapasitet i helsevesenet, enten det er offentlig, privat eller ideell
  • La pasientene velge behandlingssted selv
  • At rusmisbrukere skal få behandling, ikke straff
  • Sikre at også jenter under 16 år får tilgang til gratis prevensjon
  • At gutter også skal få HPV-vaksinen
  • La homofile donere blod
  • At det skal være mulig å registrere seg som organdonor i Altinn