Hjelp når du trenger det

Alle som er syke skal få rask og riktig hjelp for å bli frisk igjen.

Dette er problemet

Når Norge er på sitt beste, får alle den behandlingen de har behov for. Det viktigste for oss er at pasienten får hjelpen de trenger, når de trenger den – ikke hvem som tilbyr hjelpen. Derfor innførte vi fritt behandlingsvalg, som lar pasienten velge behandling selv på statens regning.

Ikke bare gir fritt behandlingsvalg pasientene innflytelse over egen behandling, det sørger også for at vi bruker flere av behandlingsplassene og at vi får mindre helsekøer. På grunn av Høyres innsats for valgfrihet til pasientene, gikk helsekøene ned med 80 000. Det betyr at 80 000 mennesker slapp å stå i kø da sammenlignet med tidligere.

Helse handler om mer enn bare fysisk helse. Halvparten av oss får en psykisk helseutfordring i løpet av livet. Unge Høyre ønsker at det skal være kort avstand fra klasserommet til helsesøster, og at psykiske lidelser tas like alvorlig som fysiske. Norge på sitt beste ser hver enkelt for hvem de er og hjelper mennesker på deres egne premisser.

Rusmisbrukere lever rundt 20 år kortere enn resten av befolkningen. I tillegg dør rundt 260 mennesker av overdose i året i Norge. Når man først vil ha hjelp, er ventetiden for lang for en som sliter med avhengighet. Unge Høyre vil avkriminalisere narkotika slik at rusavhengige blir møtt med hjelp, ikke straff.

Forskjellen mellom oss og de andre partiene

Unge Høyre

Vil la rusavhengige og psykisk syke velge behandlingstilbud selv, på statens regning.

Venstresiden

Regjeringen fjernet pasienters mulighet til å velge behandling selv, som betyr at kun de med god nok råd kan få behandlingen riktig for dem.

unge Høyre

Vil avkriminalisere narkotika slik at de som sliter med rus blir møtt med hjelp og behandling, ikke straff og bøter.

venstresiden

Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte nei til Høyres rusreform, og satte med det en stopper for å avkriminalisere narkotika.

Dette er Unge Høyres løsning

  • Bruke all ledig kapasitet i helsevesenet, enten det er offentlig, privat eller ideell
  • La pasientene velge behandlingssted selv
  • At rusmisbrukere skal få behandling, ikke straff
  • Ha flere helsesøstre og skolepsykologer i skolen
  • Sikre at også jenter under 16 år får tilgang til gratis prevensjon
  • At gutter også skal få HPV-vaksinen
  • La homofile donere blod
  • At det skal være mulig å registrere seg som organdonor i Altinn