Fritt behandlingsvalg

Unge Høyre vil la pasientene velge behandling selv, på statens regning. Det gir pasientene både raskere og bedre hjelp.

Dette er problemet

Tidligere har helsekøene vært altfor lange, og pasienter har måttet betale dyrt for å få rask helsehjelp. Pasienter har opplevd for lite forutsigbarhet, valgfrihet og tilpasning til sin situasjon og sine behov. I dag er køen for helsehjelp blitt mye kortere, og mange pasienter har et større utvalg sykehus de kan velge mellom, på statens regning.

Fremover må helsekøene bli enda kortere ved at ledig kapasitet ved private sykehus blir brukt enda bedre, for mennesker skal ikke måtte vente på hjelp. Ved fritt behandlingsvalg får flere som sliter med rus- og psykiske lidelser behandling fortere.

Dagens regjering har fremmet lovforslag om å avvikle fritt behandlingsvalg i januar 2023. Unge Høyre mener at å avvikle fritt behandlingsvalg tar fra pasienter et viktig tilbud som tilbyr valgfrihet og tilpasset behandling.

Forskjellen mellom Unge Høyre og de andre partiene

Unge Høyre

Vil la rusavhengige og psykisk syke velge behandlingstilbud selv, på statens regning.

Venstresiden

Regjeringen fjernet pasienters mulighet til å velge behandling selv, som betyr at kun de med god nok råd kan få behandlingen riktig for dem.

Dette er Unge Høyres løsning

Friheten til å velge selv hvilket helsetilbud man ønsker, står sentralt i Unge Høyres politikk. Fritt behandlingsvalg gjør det mulig for pasienter å velge fritt hvilket sted man ønsker å behandles innen rus, psykiatri og sykehus. Før regjeringen innførte fritt behandlingsvalg var det kun de med tykk lommebok som hadde denne valgfriheten, men med fritt behandlingsvalg sikres alle valgfrihet – og staten tar regningen.

Unge Høyre vil:

  • Videreføre Fritt behandlingsvalg.
  • Unge Høyre vil sikre mangfold og valgfrihet i behandlingen av rusproblemer ved å videreføre fritt behandlingsvalg innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, supplert av offentlige anbud fra ideelle og private på rusfeltet.