Fritt behandlingsvalg

Tidligere har helsekøene vært altfor lange, og pasienter har måttet betale dyrt for å få rask legehjelp. Pasienter har opplevd for lite forutsigbarhet, valgfrihet og tilpasning til sin situasjon og sine behov. I dag er køen for helsehjelp blitt mye kortere, og mange pasienter har et større utvalg sykehus de kan velge mellom, på statens regning. Fremover må helsekøene bli enda kortere ved at ledig kapasitet ved private sykehus blir brukt enda bedre, for mennesker skal ikke måtte vente på hjelp.

Friheten til å velge selv hvilket helsetilbud man ønsker, står sentralt i Unge Høyres politikk. Fritt behandlingsvalg gjør det mulig for pasienter å velge fritt hvilket sted man ønsker å behandles innen rus, psykiatri og sykehus. Før regjeringen innførte fritt behandlingsvalg var det kun de med tykk lommebok som hadde denne valgfriheten, men med fritt behandlingsvalg sikres alle valgfrihet – og staten tar regningen.